;
20.3.2023 10.53
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Fingridin sähköjärjestelmävisiossa varaudutaan merkittävään sähkön kulutuksen ja tuotannon kasvuun

Fingrid on julkaissut sähköjärjestelmävision, jossa käsitellään kantaverkon pitkän ajan kehittämistarpeita sekä energiamurroksen myötä muuttuvaa sähköjärjestelmää ja -markkinoita. Järjestämme aiheesta webinaarin 22.3.

Visiotyö perustuu sähkön tuotanto- ja kulutusrakennetta kuvaaviin tulevaisuuden skenaarioihin. Skenaariot kuvaavat sähköjärjestelmän muutosilmiöitä ja Suomen mahdollisuuksia kilpailla uusista puhtaan energian tuotanto- ja kulutusinvestoinneista. Yhteiskunnan voimakas sähköistyminen on avainasemassa EU:n pyrkiessä irti fossiilisesta energiasta. Suoran sähköistymisen lisäksi myös vedyn ja sähköpolttoaineiden tarve tulee eri sektoreilla kasvamaan. Suomen mahdollisuus tuottaa puhdasta ja edullista sähköä on merkittävä kilpailuetu uusista puhdasta energiaa hyödyntävistä kulutusinvestoinneista kilpailtaessa.

”Tuulivoiman kasvu näyttää jatkuvan erittäin voimakkaana 2020-luvulla ja kiinnostus myös aurinko- ja merituulivoiman rakentamiseen on vahvassa nosteessa. Viimeisen vuoden aikana myös sähköintensiivisen teollisuuden liityntäkyselyt Fingridin kantaverkkoon ovat lisääntyneet merkittävästi. Tällä hetkellä Suomi on yksi Euroopan kuumimpia puhtaan sähkön markkinoita”, sanoo Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä.

Kantaverkon kyky liittää uudet hankkeet sekä siirtää tuotanto sähkön kulutuskohteisiin on avainasemassa, jotta merkittävä sähkön tuotannon ja kulutuksen lisääminen järjestelmään on mahdollista. Vision tarkastelujen perusteella Fingridin nykyinen investointisuunnitelma mahdollistaa jo huomattavan määrän uuden tuotannon ja kulutuksen liittämistä, mutta korkeimpien tuotanto- ja kulutusskenaarioiden toteutuminen vaatii mittavia kantaverkkovahvistuksia nykyisen investointisuunnitelman lisäksi. Samanaikaisesti verkon rakentamisen rinnalle tarvitaan myös uusia innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan maksimoida nykyisen sekä uuden rakennettavan verkon siirtokyky ja kasvattaa sen käyttöastetta. Esimerkiksi kulutuksen ja tuotannon sijaintia ohjaavia tai verkon rajoituksia lieventäviä mekanismeja tulee selvittää. Tämä mahdollistaisi useampien uusien hankkeiden nopeamman liittämisen kantaverkkoon.

Skenaariot haastavat myös tarkastelemaan, kuinka tuotannon ja kulutuksen kasvu vaikuttaa koko sähköjärjestelmään, ja missä määrin nykyisiä toimintatapoja tulee muuttaa. Sään mukaan vaihtelevan tuotannon kasvu ja toisaalta ohjattavissa olevan tuotannon väheneminen herättävät keskustelua sähkön riittävyydestä, sähkön hinnasta, tarvittavien joustojen toteutumisesta ja saatavuudesta sekä häiriöiden hallintaan tarvittavien reservien riittävyydestä. Energiamurroksen myötä myös järjestelmän tekniset ominaisuudet muuttuvat, mikä tuo omat haasteensa ratkottavaksi. Toivomme, että skenaariot haastavat energia-alaa keskustelemaan yhdessä, mitä tulevaisuus tarkoittaa ja kuinka haasteita voidaan yhteistyössä parhaiten ratkoa.

Fingrid jatkaa työtään kantaverkon kehittämisen parissa ja seuraava askel on kantaverkon kehittämissuunnitelman päivittäminen ja julkaisu kesällä 2023. Kehittämissuunnitelma konkretisoi seuraavan kymmenen vuoden aikana toteutettavaksi suunniteltuja kantaverkkoinvestointeja.

Fingrid järjestää vision tuloksista kaikille avoimen webinaarin 22.3., lisätietoa ja ilmoittautuminen > 

Webinaariin mahtuu 250 ensimmäistä ilmoittautunutta. Tallenne on vapaasti katsottavissa myöhemmin Fingridin verkkosivuilla.

Lisätiedot:

Mikko Heikkilä, strategisen verkkosuunnittelun päällikkö, Fingrid Oyj, puh. + 358 40 637 4720

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Ladattavat tiedostot:

Fingrid sähköjärjestelmävisio 2023 (pdf) (päivitetty 27.3.2023)