;
17.10.2023 09.30
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid sai lisäaikaa Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien kehittämiseen

Fingrid sai lisäaikaa Energiavirastolta toimittaa ACERin syksyllä 2022 tekemän päätöksen 12/2022 mukainen ehdotus Suomen ja Ruotsin välisistä hintasuojausmahdollisuuksista. Fingrid valitti ACERin antamasta päätöksestä ACERin valituslautakunnalle marraskuussa 2022, mutta valituslautakunta ei ole vielä ratkaissut asiaa. Energiaviraston asettama uusi määräaika ehdotuksen toimittamiselle on kaksi kuukautta ACERin valituslautakunnan päätöksestä.

ACER velvoitti syksyllä 2022 tekemässään päätöksessä Suomen ja Ruotsin siirtoverkonhaltijat kehittämään tarvittavat järjestelyt muiden kuin pitkän aikavälin siirto-oikeustuotteiden käyttöönottamiseksi Suomen ja Ruotsin välisten hintasuojausmahdollisuuksien parantamiseksi. (ACERin päätös no. 12/2022)

Fingrid valitti päätöksestä ACERin valituslautakuntaan marraskuussa 2022.  Valituslautakunta järjesti asiasta suullisen kuulemisen 10.5.2023. Valituslautakunta ei ole vielä ratkaissut asiaa, minkä vuoksi Fingrid ja Kraftnät Åland hakivat 21.9.2023 lisäaikaa ehdotuksen toimittamiseksi. Energiavirasto myönsi 13.10.2023 Fingridille lisäaikaa ehdotuksen toimittamiselle. Uusi määräaika on kaksi kuukautta ACERin valituslautakunnan päätöksestä.

Lisätietoja:

Antti Raininko, Fingrid Oyj, antti.raininko[at]fingrid.fi, puh. +358 40 829 0492
Satu Viljainen, Fingrid Oyj, satu.viljainen[at]fingrid.fi, puh. +358 40 707 1511

Tausta:

ACER's decision no. 12/2022

Announcement of appeal