;
4.12.2023 12.29
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Fingrid on jättänyt Energiavirastolle muutosehdotuksen kantaverkkoyhtiöiden välisen taseselvityksen hinnoitteluun

Fingrid on ottamassa käyttöön aFRR-energiamarkkinalle PICASSO-kauppapaikkaa 29.5.2024. Kauppapaikan käyttöönotosta lähtien aFRR-energialle tulee muodostumaan erillinen hinta.  Fingridin näkemyksen mukaan aFRR-energian hinta tulee ottaa osaksi kantaverkkoyhtiöiden välisen taseselvityksen hinnoittelua, tasehallinnan suuntaviivojen mukaisesti.

Tilanteessa, jossa vain osa pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöistä on ottamassa PICASSO-kauppapaikkaa käyttöön samanaikaisesti, ei asiasta ole kuitenkaan päästy pohjoismaisella tasolla yhteisymmärrykseen. Yhteistä muutosehdotusta FSKAR-metodologiasta ei ole jätetty.

Fingrid on jättänyt 29.11.2023 Energiavirastolle muutosehdotuksen pohjoismaiseen FSKAR-metodologiaan, kuusi kuukautta ennen suunniteltua PICASSO-kauppapaikan käyttöönottoa. Energiavirasto tulee käsittelemään muutosehdotusta yhdessä muiden pohjoismaisten sääntelyviranomaisten kanssa.

Pohjoismainen FSKAR-metodologia määrittää pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden välisen suunnittelemattoman energianvaihdon hinnoittelun. Menetelmän perusteella selvitetään kantaverkkoyhtiöiden välinen mFRR-, aFRR- ja FCR-energia sekä tasepoikkeamista aiheutuva energia. Tällä hetkellä hinnoittelu perustuu mFRR-energian hintaan ja vuorokausimarkkinoiden hintaan silloin, kun mFRR-energialla ei ole erillistä hintaa.

Lisätietoja:
Tuomas Mattila (Fingridin PICASSO-liityntä), Fingrid, puh. 030 395 4180
Heikki Raatikainen (FSKAR-metodologia), Fingrid, puh. 030 395 4158
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi