;
1.3.2023 15.01
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Energiavirasto vahvistanut varttitaseen käyttöönottoon liittyvät tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtomuutokset

Suomessa siirrytään 15 minuutin taseselvitysjaksoon 22.5.2023. Varttitaseen käyttöönotto tuo muutoksia tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtoihin. Energiavirasto on vahvistanut ehtomuutokset, jotka astuvat voimaan samanaikaisesti varttitaseen käyttöönoton kanssa.

Eurooppalainen tasehallinnan suuntaviiva velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Suomessa siirtyminen tapahtuu Energiaviraston myöntämän poikkeuspäätöksen mukaisesti 22.5.2023. Myös energiamittauksessa siirrytään suurelta osin 15 minuutin resoluutioon valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Taseselvitysjakson lyhentyminen ja energiamittauksen resoluution muutos nykyisestä tunnin aikajaksosta 15 minuutin aikajaksoon tuo muutostarpeita tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtoihin. Energiavirasto on 17.2.2023 vahvistanut ehtomuutokset, jotka astuvat voimaan samanaikaisesti varttitaseen käyttöönoton kanssa eli 22.5.2023 klo 01.00. Samassa yhteydessä ehtoihin tulee myös muita kuin varttitaseen käyttöönottoon liittyviä muutoksia.

Tasevastaavien ehdot ja edellytykset

Keskeiset muutokset:

 • Tuotantosuunnitelmat toimitetaan taseselvitysjaksokohtaisesti 15 minuutin aikasarjoina uuden siirtoaluejaon mukaisesti.
 • Tasepoikkeaman volyymimaksu netotetaan tunnin taseselvitysjaksojen osalta.
 • Lisätty aikaa tasevastaavan kiinteiden toimitusten raportointiin.
 • Lisätty tehoreservin ajoon oton vaikutus tasepoikkeaman hintaan.

22.5.2023 voimaantulevat ehdot:

 • Tasevastaavien ehdot ja edellytykset: Liite 1, osa 1 Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot
 • Tasevastaavien ehdot ja edellytykset: Liite 1, osa 2 Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot
 • Tasevastaavien ehdot ja edellytykset: Liite 2, Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen

Reservitoimittajien ehdot ja edellytykset

Keskeiset muutokset:

15 minuutin taseselvitysjakson käyttöönottoon liittyen taajuuden vakautusreservin (FCR) ja manuaalisen (mFRR) ja automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) ehtoihin ja edellytyksiin on lisätty reservien aktivoitumisesta aiheutuvan säätöenergian laskenta 15 minuutin jaksoissa. Kaikilla reservimarkkinoilla (kapasiteetti- ja energiamarkkinoilla) kaupankäyntijakso on kuitenkin toistaiseksi vielä tunti.

Lisäksi kaikkien reservituotteiden ehtoihin on sisällytetty muutoksia liittyen sanktioiden harmonisointiin, osuusvoimalaitoksen osallistumista on tarkennettu manuaalisen (mFRR) ja automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) ehtoihin. Automaattisen taajuudenpalautusreservin (aFRR) ehdoissa on mahdollistettu reservitoimittajille reservikohteiden tarjoaminen useasta eri tasevastuusta.

Taajuuden vakautusreservin (FCR) uusien ehtojen myötä rajallisen aktivointikyvyn reservikohteista vaaditaan normaalitilan varaustason hallinnan (NEM) ja hälytystilan varaustason hallinnan (AEM) tilatiedot. Taajuuden vakautusreservin reservitarjouksessa vaadittavasta pakollisesta reservikohdetiedosta luovutaan, sillä reservikapasiteetin selvitys ja aktivoituneen reservin energiakäsittely tehdään reaaliaikatietona toimitetun ylläpidetyn reservikapasiteetin perusteella.

Tämän lisäksi manuaalinen taajuudenpalautusreservin (mFRR) ehtoihin on lisätty uusi siirtoaluejako. Jatkossa säätösähkö- ja säätökapasiteettimarkkinalle osallistuvat reservikohteet eritellään kolmeen siirtoalueeseen (etelä/keski/pohjoinen) nykyisen kahden sijaan.

22.5.2023 voimaantulevat ehdot:

 • Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle
 • Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) toimittajalle
 • Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle
 • Ehdot ja edellytykset nopean taajuusreservin (FFR) toimittajalle

Lisätietoja:

 • Tasevastaavien taseselvityksen ehdot: Jani Piipponen, Fingrid, jani.piipponen[at]fingrid.fi
 • Tasevastaavien tasehallinnan ehdot: Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fingrid.fi
 • Reservitoimittajien ehdot: Otso-Ville Rinne, Fingrid, otso-ville.rinne[at]fingrid.fi

Energiaviraston päätös (sisältää vahvistetut ehdot ja edellytykset) >

Aiempi tiedote aiheesta:

Tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtojen kuuleminen 15 minuutin taseselvitysjakson muutosten osalta >