;
24.3.2022 16.05
Sähkömarkkinat, Kuulemiset ja konsultaatiot

Tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtojen kuuleminen 15 minuutin taseselvitysjakson muutosten osalta

Fingrid käynnistää kuulemisen tasevastaavien ja reservitoimittajien ehdoista 15 minuutin taseselvitysjakson muutosten osalta. Lausunnot muutosehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridiin 25.4.2022 mennessä. Muutosten suunniteltu voimaantulo on toukokuussa 2023.

Eurooppalainen tasehallinnan suuntaviiva velvoittaa EU:n jäsenvaltioita siirtymään 15 minuutin taseselvitysjaksoon. Suomessa siirtyminen tapahtuu Energiaviraston myöntämän poikkeuspäätöksen mukaisesti 22.5.2023. Myös energiamittauksessa siirrytään suurelta osin 15 minuutin resoluutioon valtioneuvoston asetuksen mukaisesti (asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta 767/2021).

Taseselvitysjakson lyhentyminen ja energiamittauksen resoluution muutos nykyisestä tunnin aikajaksosta 15 minuutin aikajaksoon tuo muutostarpeita tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtoihin. Muutosten on suunniteltu tulevan voimaan samanaikaisesti varttitaseen käyttöönoton kanssa eli 22.5.2023 klo 01.00 (EET).

Fingrid käynnistää sidosryhmäkuulemiset valmistelemistaan muutosehdotuksista tasevastaavien ja reservitoimittajien ehtoihin. Lausunnot pyydetään toimittamaan Fingridille 25.4.2022 mennessä. Annetut lausunnot voidaan julkistaa. Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee tasevastaavien ja reservitoimittajien ehdot ja toimittaa ne Energiavirastolle hyväksyttäväksi.

Tasevastaavien ehdot ja edellytykset

Siirryttäessä 15 minuutin taseselvitysjaksoon tarvitaan muutoksia tasevastaavien (BRP) ehtoihin. Lisäksi tasevastaavien ehtoihin esitetään samassa yhteydessä muitakin muutoksia.

Keskeisimmät muutokset perusteluineen:

Kuultavat:


Tasevastaavien ehtoja koskevat lausunnot:

  • kirjataan lomakkeelle: Tasevastaavien ehtojen lausuntolomake >
  • lähetetään sähköpostitse osoitteeseen verkkosaannot[at]fingrid.fi.
  • sähköposti otsikoidaan ”Kuuleminen tasevastaavien ehdoista 4/2022”


Lisätietoja:

  • Taseselvitys: Jani Piipponen, Fingrid, jani.piipponen[at]fingrid.fi
  • Tasehallinta: Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fingrid.fi

 

Reservitoimittajien ehdot ja edellytykset

Taseselvitysjakson muuttuessa 15 minuuttiin reservien aktivoitumisen aiheuttamat säätöenergiat lasketaan varteittain. Reservimarkkinoiden kaupankäyntijakso säilyy kuitenkin edelleen tuntina.  Lisäksi reservitoimittajien (BSP) ehtoihin esitetään samassa yhteydessä muitakin muutoksia koskien muun muassa toimitusketjun ulkopuolisen reservitoimittajan sallimista automaattisessa taajuuden palautusreservissä, sanktiokäsittelyn harmonisointia reservituotteissa sekä uutta siirtoaluejakoa säätösähkömarkkinoilla.

Keskeisimmät muutokset perusteluineen:


Kuultavat:


Reservitoimittajien ehtoja koskevat lausunnot:


Lisätietoja: