;
8.9.2022 14.32
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinoilla käynnistynyt tarjousalueselvitys: uudet tutkittavat tarjousalueet julkaistu

Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt sekä eurooppalainen kantaverkkoyhtiöiden yhteistyöjärjestö ENTSO-E selvittävät sähkömarkkinoiden tarjousaluerakennetta. Energiaregulaattoreiden yhteistyövirasto ACER on päättänyt tarkasteltavista vaihtoehtoisista sähkön tarjousalueista. Ensimmäinen webinaari aiheesta järjestetään 16.9.

Eurooppalainen lainsäädäntö vaatii kantaverkkoyhtiöitä tekemään selvityksen vaihtoehtoisista tarjousalueista. Tarjousalueita tarkastellaan säännöllisin väliajoin, jotta tarjousalueet heijastaisivat kantaverkon rakenteellisten pullonkaulojen sijaintia.

ACERin päätöksessä (11-2022) kuvataan vaihtoehtoiset tarjousalueet (Annex I), jotka eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden tulee tutkia. Tutkittavana ovat Ruotsin, Saksan, Ranskan, Pohjois-Italian ja Alankomaiden vaihtoehtoiset tarjousalueet. Suomen osalta ei esitetä tutkittavaksi vaihtoehtoisia tarjousalueita.

  • Ruotsin nykyisiä tarjousalueita tarkastellaan niin tarjousalueiden lukumäärän kuin tarjousalueen koon suhteen. Vaihtoehdoissa arvioidaan muun muassa mahdollisuutta uudelle Suur-Tukholman tarjousalueelle.

Tarjousalueselvitys on käynnistynyt ja sen kesto on 12 kuukautta. Selvityksen aikana järjestetään sidosryhmäwebinaareja ja julkinen kuuleminen. Näistä tiedotetaan selvityksen edetessä.

Syksyn ensimmäinen webinaari järjestetään 16. syyskuuta kello 11–14. Webinaarissa käydään läpi kantaverkkoyhtiöiden sidosryhmäkyselyä, jolla kerätään sidosryhmiltä tietoa tarjousaluemuutoksiin liittyvistä kustannuksista. Lisätietoa kyselystä ja webinaari-ilmoittautumisesta löytyy ENTSO-E:n sivuilta.

Selvityksen valmistuttua pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt esittävät ehdotuksensa vaihtoehtoisista pohjoismaisista tarjousalueista ACERille sekä kansallisille sääntelyviranomaisille. Koska Suomen osalta ei selvitetä vaihtoehtoisia tarjousalueita, niin jatkossakin Suomi on yksi tarjousalue ja kaikkialla Suomessa on siten yhtenäinen sähkön tukkuhinta.

Mahdolliset tarjousaluemuutokset tehdään aikaisintaan vuoden 2025 alussa.

Lisätietoja:

Satu Viljainen, vanhempi asiantuntija, p. 030 395 4106

Niko Korhonen, asiantuntija, p. 030 395 4139

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tarjousalueselvityksen prosessista löytyy lisätietoja ENTSO-E:n sivuilta

ENTSO-E raportti solmupistehinnoittelusta toimi esiselvityksenä tarjousalueselvitykselle. Lähtödata löytyy ENTSO-E:n uutisesta