;
5.9.2022 16.28
15.9.2022 18.00
Ajankohtaista, Sähköjärjestelmä

Pilotti suunnittelemattoman energian vaihdon hallitsemisesta alkaa

 

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat sopineet pilotista suunnittelemattoman energian vaihdon hallitsemisesta, kunnes uusi tasehallintamalli (ACE-malli) on otettu käyttöön.

Pilotti alkaa 1.10.2022 ja sen toimintaa arvioidaan säännön mukaisesti pilotin aikana. Tarvittaessa kantaverkkoyhtiöt voivat tehdä muutoksia tai keskeyttää pilotin.

Suunnittelematonta energian vaihtoa tapahtuu, kun sähkönsiirto eroaa kaupallisesti sovitusta, ja se aiheuttaa kustannuksia kantaverkkoyhtiöille, kun alueiden välillä on suuri hintaero ja energiaa siirtyy korkean hinnan alueelta matalan hinnan alueelle. Suunnittelematon energian vaihto aiheuttaa lisäksi ei-toivottuja siirtoja kantaverkoissa.

Syntyvät kustannukset jakaantuvat kantaverkkoyhtiöiden kesken.

Pilotin aikana Fingrid tulee säätämään omana hinta-alueenaan alas tilanteissa, joissa Suomen säätöhinta eroaa Ruotsin alueiden säätöhinnasta ja alueiden välillä on samanaikaisesti suuri suunnittelematon energian vaihto. Odotettu vaikutus on matalampi säätöhinta Suomessa, matalammat kustannukset kantaverkkoyhtiöille sekä vähemmän epätoivottuja siirtoja pohjoismaisessa järjestelmässä.

Lisätiedot:

Maarit Uusitalo, Fingrid Oyj
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi

Tiedottetta päivitetty: pilotin alkamisaika 15.9. muuttunut ja on 1.10.