;
21.12.2022 13.27
Ajankohtaista, Lehdistötiedotteet, Projektit

Fingridiltä investointipäätös pääkaupunkiseudulle – kaapeliyhteydellä lisää sähköä kasvavaan sähkönkulutukseen

Fingrid on suunnitellut tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helen Sähköverkon kanssa Helsinkiin Suomen ensimmäistä kantaverkon 400 kilovoltin kaapeliyhteyttä vastaamaan pääkaupunkiseudun kasvavaan sähkönkulutukseen ja edistämään vihreää siirtymää. Fingrid on tehnyt kaapeliyhteyden rakentamisesta yli 100 miljoonan euron investointipäätöksen. Hankkeen toteutus aloitetaan ensi vuonna ja yhteyden on suunniteltu valmistuvan vuonna 2026.

Sähkönkulutus kasvaa Helsingissä ja samaan aikaa sähköntuotanto pienenee, kun Helen nopeuttaa siirtymistä hiilineutraaliin energiantuotantoon yli viisi vuotta suunniteltua aikaisemmin ja sulkee Hanasaaren ja Salmisaaren voimalaitokset. Fossiilinen lämmöntuotanto korvataan lämpöpumpuilla ja sähkökattiloilla.

Sähkön siirtokapasiteetin riittävyyden varmistamiseksi Helsingin kaupunki, Helen Sähköverkko ja Fingrid allekirjoittivat yhteistyösopimuksen sähköverkon muutosten yleissuunnittelun aloittamisesta vuoden 2020 lopussa.

Fingrid rakentaa uuden 400 kilovoltin maakaapeliyhteyden Vantaan Länsisalmesta Helsingin Viikinrannan energiakortteliin, jonne rakennetaan myös uusi kantaverkon sähköasema. Uusi yhteys mahdollistaa osaltaan Helenin hiilineutraaliin energiantuotantoon siirtymisen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaapeliyhteys vapauttaa kaupungille maa-alaa Läntisen Bulevardikaupungin rakentamiseen, kun 400 kilovoltin sähköverkon vahvistamisen jälkeen siellä sijaitsevat 110 kilovoltin suurjännitteiset ilmajohdot voidaan sijoittaa maan alle.

Toteutus aloitetaan ensi vuonna, yhteyden on määrä valmistua vuonna 2026  

Reitin yleissuunnittelussa arvioitiin rakentamisen teknistä toteutettavuutta sekä rakentamisen vaikutuksia maankäyttöön, liikenneturvallisuuteen, asutukseen, maisemaan, kulttuuriperintöön, luontoon ja virkistyskäyttöön. Keväällä 2022 selvitysten ja viranomaisneuvottelujen pohjalta kaapeliyhteydelle valittiin alustava reitti rakennussuunnittelua varten.

Reitin varrella tehtiin kevään ja kesän 2022 aikana maasto- ja ympäristötutkimuksia, joiden avulla kaapelireitin tarkkaa sijaintia ja tulevaa rakentamista suunniteltiin. Maakaapeliyhteys kulkee valmistuessaan Viikinrannan energiakorttelista Viikin peltojen, Hallainvuoren, Kehä I:n ja Kivikon ulkoilupuiston kautta Länsisalmeen.

Yli 100 miljoonan euron hanke siirtyy ensi vuoden aikana yleissuunnittelusta toteutukseen. Kaapeliyhteys valmistuu alustavasti vuoden 2026 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, Johtaja, Fingrid Oyj

Risto Ryynänen, Projektijohtaja, Fingrid Oyj

Lue myös:

Tiedote 11.4.2022: Helsinkiin rakennettavalle 400 kilovoltin maakaapelille on valittu alustava reitti
Tiedote 14.9.2021: Sähköverkkoa muokataan kasvavan Helsingin tarpeisiin – Länsi-Helsingissä valmistellaan ilmajohtojen kaapelointia maan alle

Fingrid-lehti 21.11.2022: Helsingissä sähköä siirtyy pian tuplasti

Hankkeen verkkosivut:

www.fingrid.fi/helsingin-kaapeli