;
27.6.2022 14.13
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Ehdotukset taajuuden vakautusreservien lisäominaisuuksiksi ja mitoitukseksi toimitettu hyväksyttäväksi ja tekniset vaatimukset päivitetty

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat toimittaneet taajuuden vakautusreservien uusilla teknisillä vaatimuksilla täydennetyt ehdotukset taajuuden vakautusreservien lisäominaisuuksiksi ja mitoitussäännöiksi sääntelyviranomaisille hyväksyttäväksi.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat usean vuoden ajan kehittäneet uusia teknisiä vaatimuksia taajuusohjatulle käyttöreserville (FCR-N) ja taajuusohjatulle häiriöreserville (FCR-D). Uusien vaatimusten tavoitteena on yhtenäistää tekniset vaatimukset Pohjoismaissa ja päivittää vaatimukset vastaamaan sähköjärjestelmän muutoksen asettamia tarpeita. Kantaverkkoyhtiöiden tavoitteena on aloittaa uusien vaatimusten käyttöönotto vuoden 2023 aikana.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat toimittaneet uusilla teknisillä vaatimuksilla täydennetyt Käytön verkkosäännön (SO GL) mukaiset ehdotukset taajuuden vakautusreservien (FCR) lisäominaisuuksiksi ja mitoitussäännöiksi sääntelyviranomaisille hyväksyttäväksi. Fingrid on toimittanut ehdotukset Energiavirastolle hyväksyttäväksi.

Ehdotuksista järjestettiin julkinen kuuleminen 6.5 – 6.6.2022. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt viimeistelivät ehdotukset kuulemissa saatujen lausuntojen perusteella. Viimeistellyt ehdotukset löytyvät tämän tiedotteen liitteenä. Kantaverkkoyhtiöt ovat täydentäneet myös liitteenä olevia ehdotuksia selitettäviä dokumentteja kuulemisessa saaduilla lausunnoilla ja kantaverkkoyhtiöiden vastineella.

Päivitetty dokumentti uusista teknisistä vaatimuksista ja todentamisprosessista 

Edellä mainituissa ehdotuksissa on kuvattu uusien teknisten vaatimusten keskeisin sisältö. Yksityiskohtainen kuvaus uusista vaatimuksista ja todentamisprosessista löytyy erillisestä dokumentista, jonka ajantasaista versiota Fingrid julkaisee uusien vaatimusten käyttöönottoa käsittelevällä sivulla. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päivittäneet dokumenttia aggregoitujen reservikohteiden käsittelyn tarkemmalla kuvauksella ja arvioivat parhaillaan rajoitettuja energiavarastoja koskevia vaatimuksia.

Lisätietoja:

Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. 030 395 5188

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi