;
13.10.2021 14.13
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Selvitys vähimmäisinertian määrittämisen tarpeesta

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat julkaisseet päivitetyn selvityksen vähimmäisinertian määrittämisen tarpeesta. Selvityksen perusteella kantaverkkoyhtiöt eivät näe tarvetta määrittää vähimmäisinertiaa lähitulevaisuudessa.

Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt ovat päivittäneet sähköjärjestelmän käytön suuntaviivojen mukaisen selvityksen vähimmäisinertian määrittämisen tarpeesta (Asetus EU 2017/1485 artikla 39 kohta 3a). Päivitetyn selvityksen perusteella kantaverkkoyhtiöt eivät näe tarvetta määrittää vähimmäisinertiaa lähitulevaisuudessa, sillä keväällä 2020 käyttöönotettu Nopea taajuusreservi on tehokas työkalu pienen inertian tilanteiden hallintaan. Kantaverkkoyhtiöiden tekemä selvitys on kuvattu liitteenä olevassa raportissa. Pohjoismaiset kantaverkkoyhtiöt päivittävät edellä mainittua selvitystä kahden vuoden välein.

Lisätietoja sähköjärjestelmän inertiasta

Liitteet:
Requirement for minimum inertia in the Nordic power system

Lisätietoja:
Mikko Kuivaniemi, Fingrid, puh. +358 30 395 5188, mikko.kuivaniemi[at]fingrid.fi