;
22.10.2021 16.00
Sähkömarkkinat, Ajankohtaista

Muutoksia tietojen julkaisuun yksitasemallin myötä

Yksitasemallin käyttöönoton myötä tasepoikkeaman hinnan julkaisuun tulee muutoksia ENTSO-E:n transparenssialustalle.

 

Tasepoikkeaman hinnat tullaan 1.11.2021 alkaen julkaisemaan IPA Imbalance Price Area -kohdassa Area-välilehden alla, nykyisen MBA market balance area sijaan. Tasepoikkeaman volyymin julkaiseminen muuttuu IBA imbalance Area alle Suomen, Norjan ja Tanskan osalta, Ruotsi jatkaa tasepoikkeaman volyymin julkaisua nykyisellään.

Insentiivikomponentin (IC) ja vältetyn aktivoinnin arvo (voAA) tullaan julkaisemaan eSettin sivuilla kohdassa public data sekä Fingridin Avoimessa Datassa kaikkien pohjoismaiden osalta. VoAA ja IC käytetään tasepoikkeaman hinnan laskennassa taseselvitysjaksoilla, joilla ei ole määräävää suuntaa.

Insentiivikomponentti on suunniteltu julkaistavaksi myös transparenssialustalla myöhemmässä vaiheessa.

Linkki englanninkieliseen infoon NBM-sivuilla: Data publication from the Go-live of Single Price – nordicbalancingmodel