;
15.12.2021 14.00
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Datahubin kenraaliharjoitus onnistuneesti päätökseen – käyttöönotto lähestyy

Sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän, datahubin, kenraaliharjoitus toteutettiin onnistuneesti ja tiiviissä yhteistyössä toimialan kanssa marras-joulukuun vaihteessa. Kenraaliharjoitus osoitti, että toimiala ja datahub ovat valmiina käyttöönottoon 21.2.2022.

Kenraaliharjoitus oli jatkoa kesän ja syksyn aikana toteutetuille tuotannollisille koekäytöille. Kenraaliharjoituksen tavoitteena oli varmistaa, että toimiala on valmis datahubin käyttöönottoon ja siirtämään prosessinsa datahubiin ilman vakavia häiriöitä. Käytännössä toimialan liiketoiminnan jatkuvuus haluttiin harjoituksen aikana varmistaa simuloimalla riittävä määrä tuotantotapahtumia; jakeluverkonhaltijat toimittivat täyden mittakaavan mittaustiedot datahubin B2B-rajapinnan kautta aikarajojen puitteissa ja sähkönmyyjät puolestaan noutivat datahubin välittämät mittaustiedot omasta sanomajonosta, joko suoraan tai mittaustietojen hakusanoman kautta.

Kenraaliharjoitukselle asetetut tavoitteet saavutettiin ja datahub-prosessit toimivat hyvin. Uusia toiminnallisia virheitä löytyi harjoituksen aikana vähän, ja havaituista häiriötilanteista toivuttiin ripeästi.

Toimiala oli aktiivisesti mukana harjoituksessa. Datahubin tukipalveluun tuli kenraaliharjoituksen aikana noin 600 palvelupyyntöä, joihin pystyttiin vastaamaan nopealla aikataululla. Yhtenä kehityskohteena harjoituksessa havaittiin viestintäkanavien selkeyttäminen Datahubin ja toimialan välillä.

”Toimialalta saadun palautteen perusteella kenraaliharjoitus oli kokonaisuudessaan onnistunut ja voimme luottavaisin mielin edetä kohti datahubin käyttöönottoa helmikuussa 2022”, toteaa Fingrid Datahubin johtaja Pasi Aho.

 

Lisätietoja
Pasi Aho, johtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 0400 778 417
etunimi.sukunimi@fingrid.fiDatahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään hankkeen toteutuksen.

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida datahubiin tallennettua tietoa.