;
1.11.2019 12.12
Sähkömarkkinat

Viranomainen haluaa näkemyksiä eurooppalaisista reservimarkkinapaikoista ja säätöenergian hinnoittelusta

Kansallisten energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER on aloittanut julkisen kuulemisen eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden valmistelemista ehdotuksista.

Ehdotukset koskevat seuraavia aihepiirejä:

  • Ehdotus automaattisen taajuuden palautusreservin (aFRR) eurooppalaisesta kauppapaikasta
  • Ehdotus manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) eurooppalaisesta kauppapaikasta
  • Ehdotus menetelmästä jolla määritetään säätöenergian hinta

Eurooppalaiset kantaverkkoyhtiöt lähettivät edellä mainitut ehdotukset hyväksyttäväksi kansallisille sääntelyviranomaisilleen joulukuussa 2018. Koska kaikki eurooppalaiset kansalliset sääntelyviranomaiset eivät olleet yksimielisiä ehdotusten sisällöstä tai niihin tarvittavista muutoksista, siirtyi ehdotusten hyväksyntään liittyvä päätöksenteko ACER:ille. Kuuleminen jatkuu 18.11.2019 asti.

Lisätietoja kuulemisesta ja siihen osallistumisesta:

Säätöenergian hinnoittelu >

Automaattisen taajuuden palautusreservin kauppapaikka >

Manuaalisen taajuudenpalautusreservin kauppapaikka >

Lisätiedot:

Vanhempi asiantuntija Vesa Vänskä, Fingrid, puh. 030 395 5185

Lisätietoa ACERista >