;
14.11.2019 16.18
Sähkömarkkinat

Säätösähkömarkkinoiden itsenäisen aggregaattorin pilottia laajennetaan

Fingrid suunnittelee laajentavansa pilottia itsenäisten aggregaattoreiden toiminnasta säätösähkömarkkinoilla lisäkokemusten saamiseksi. Sallimalla itsenäiset aggregaattorit on tavoitteena helpottaa säätösähkömarkkinoille osallistumista ja mahdollistaa uudet liiketoimintamallit. Pilotti on tarkoitus aloittaa vuoden 2020 alussa ja se on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille osallistujille.

Fingrid suunnittelee laajentavansa vuonna 2017 aloitettua pilotointia niin sanotun itsenäisen aggregaattorin toiminnasta säätösähkömarkkinoilla. Kun reservitoimittajille sallitaan hajautettujen joustoresurssien kerääminen eli aggregointi eri sähkömarkkinatoimijoiden taseista, mahdollistetaan uudenlaisia liiketoimintamalleja ja helpotetaan uusien toimijoiden tai resurssien pääsyä reservimarkkinoille.

Muutaman vuoden käynnissä olleista, Helenin ja Voltaliksen kanssa toteutetuista piloteista saadut kokemukset ovat toistaiseksi olleet niukkoja. Perinteisen avointen toimitusten ketjun ulkopuolisen toimijan joustotarjoukset vaativat merkittäviä uudistuksia tietojärjestelmiin, sähkömarkkinatiedonvaihtoon ja reservisopimuksiin, jotta voidaan varmistua tasapuolisista ja tehokkaista toimintatavoista. Fingrid näkee pilotin laajentamisen mahdollisuutena kokeilla vuoden 2019 aikana kokeiltujen pilottiratkaisujen skaalautuvuutta ennen varsinaisia sopimusmuutoksia.

Suomessa pilotti on suunniteltu avattavan kaikille asiasta kiinnostuneille säätösähkömarkkinatoimijoille. Edellytyksenä osallistumiseen on pilottisopimuksen tekeminen ja tasevastuu. Pilotin käynnistäminen vaatii viranomaisen hyväksynnän. Tiedotamme pilotin käynnistymisestä myöhemmin lisää.

Itsenäiset aggregaattorit tarjoavat joustavien resurssien omistajille valinnanmahdollisuuksia joustopalveluiden tarjonnassa ja mahdollistavat toimijoille esimerkiksi erikoistumisen tiettyyn teknologiaan. EU:n puhtaan energian paketin sekä Suomen älyverkkotyöryhmän linjausten mukaisesti itsenäiset aggregaattorit on mahdollistettava kaikilla sähkömarkkinapaikoilla. Lainsäädäntömuutoksia pohditaan parhaillaan Energiaviraston älyverkkoforumilla. Fingrid osallistuu keskusteluun ja tekee muutokset varsinaisiin säätösähkömarkkinoiden reservisopimuksiin kuin lainsäädäntö on tarkentunut. Lainsäädäntömuutoksia tehdään vuoden 2020 aikana.

Lue lisää edellisistä säätösähkömarkkinoiden aggregaattoripiloteista > 

Lisätiedot:

Heidi Uimonen, Fingrid, asiantuntija, markkinaratkaisut, puh. 030 395 4143

Otso-Ville Rinne, Fingrid, asiantuntija, käytön kehitys, puh. 030 395 4142

Aggregoinnilla tarkoitetaan säätöön kykenevien pienempien sähkön tuotanto-, kulutus- ja varastokohteiden yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita voidaan tarjota eri sähkömarkkinapaikoille. Erilaisten resurssien aggregointi on sallittu kaikilla sähkömarkkinapaikoilla jo nyt.

Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan toimijaa, joka yhdistää joustavia kohteita ohi perinteisen sähkön toimitusketjun eli toimijaa, joka ei ole kohteiden sähkönmyyjä tai tasevastaava. Suomessa itsenäisen aggregaattorin toiminta on sallittu tällä hetkellä jo taajuusohjatuissa reserveissä (FCR-N ja FCR-D).

Avointen sähkötoimitusten ketjulla tarkoitetaan sähkömarkkinoiden perusrakennetta, jossa eri sähkötoimijoiden osapuolilla on keskinäiset sopimukset sähkötaseen eli sähkön hankinnan ja toimitusten hoitamiseksi. Esimerkiksi sähkön pienkuluttajan sähköntoimituksesta vastaa sähkönmyyjä, jolla puolestaan on oltava sähkötaseen virheistä vastaava tasevastaava. Tasevastaavien sähkötaseet tasapainottaa Fingrid.