;
31.1.2019 12.37
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Säätösähkömarkkinoiden aggregaattoripilottia jatketaan vuodella

Fingrid jatkaa pilottia itsenäisen aggregaattorin toimintamalleista säätösähkömarkkinoilla vuoden 2019 ajan, jotta pilotista saadaan riittävästi käytännön kokemuksia mallin laajempaa käyttöönottoa varten. Taseketjun ulkopuolisen reservitarjoajan toiminnan mahdollistaminen on tärkeää, jotta hajautettu jousto voi osallistua tehotasapainon ylläpitoon nykyistä helpommin.

Fingrid jatkaa pilottia itsenäisen aggregaattorin toimintamalleista säätösähkömarkkinoilla pilottikumppaniensa Helen Oy:n ja Voltalis S.A:n kanssa vuoden 2019 ajan, sillä kuluneen vuoden aikana pilotista ei vielä saatu käytännön kokemuksia. Pilottiin mukaan valitut Helen ja Voltalis ovat vuoden 2018 valmistelleet aggregoitavien kohteiden ohjaukseen tarvittavia teknisiä asennuksia. Helen ja Voltalis odottavat saavansa tarvittavan valmiuden vuoden 2019 alussa, jolloin osapuolet voivat alkaa jättää tarjouksia pohjoismaisille säätösähkömarkkinoille.

Aggregaattoripilotissa kokeillaan taseketjun ulkopuolisen reservitarjoajan osallistumista säätösähkömarkkinoille. Kokemuksia haetaan muun muassa:

  • toisen tasevastaavan taseesta aggregoitujen tarjousten jättämisestä
  • kauppojen kirjauksista ja tasevirheen käsittelystä sekä
  • eri osapuolten välisestä tiedonvaihdosta.

Pilotin kokemusten perusteella voidaan tehdä päätöksiä säätösähkömarkkinoilla sovellettavan aggregaattorimallin yksityiskohdista.

Erilaiset aggregaattorimallit ovat olleet viime vuosina laajasti keskustelussa energia-alalla. Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä suositteli loppuraportissaan itsenäisen aggregaattorin sallimista kaikille sähkömarkkinapaikoille. Fingridin pilotti edistää älyverkkotyöryhmän suositteleman mallin käyttöönottoa energiaperusteisille sähkömarkkinoille. Myös eurooppalainen vastikään hyväksytty puhtaan energian lakipaketti vaatii itsenäisten aggregaattoreiden toimintamallien käyttöönottoa.

Taseketjun ulkopuolisen reservitarjoajan sallimisella, joustavia kohteita omistavat asiakkaat saavat enemmän vaihtoehtoja joustopalveluiden toteuttajien suhteen ja yritykset voivat erikoistua esimerkiksi tiettyyn teknologiaan joustomarkkinoille osallistumisessa. Uusi toimintamalli myös lisää kilpailua eri sähkömarkkinapaikoilla. Näin saadaan lisää joustopotentiaalia markkinoille ja tehotasapainon ylläpitoon, mikä on yhä tärkeämpää sääriippuvan sähköntuotannon osuuden yhä kasvaessa.

Lisätietoja:

Asiantuntija Heidi Uimonen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4143, heidi.uimonen[at]fingrid.fi

Aggregoinnilla tarkoitetaan säätöön kykenevien pienempien sähkön tuotanto-, kulutus- ja varastokohteiden yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joita voidaan tarjota eri sähkömarkkinapaikoille. Erilaisten resurssien aggregointi on sallittu kaikilla sähkömarkkinapaikoilla jo nyt.

Itsenäisellä aggregaattorilla tarkoitetaan toimijaa, joka yhdistää joustavia kohteita ohi perinteisen sähkön toimitusketjun eli toimijaa, joka ei ole kohteiden sähkönmyyjä tai tasevastaava. Suomessa itsenäisen aggregaattorin toiminta on sallittu tällä hetkellä jo taajuusohjatuissa reserveissä (FCR-N ja FCR-D).

Taseketjulla tarkoitetaan avointen sähkötoimitusten ketjua, jonka osapuolilla on keskinäiset sopimukset sähkötaseen eli sähkön hankinnan ja toimitusten hoitamiseksi. Esimerkiksi sähkön pienkuluttajan sähköntoimituksesta vastaa sähkönmyyjä, jolla puolestaan on oltava sähkötaseen virheistä vastaava tasevastaava. Tasevastaavien sähkötaseet tasapainottaa Fingrid.

Lue aiempi tiedote pilotista: https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tiedotteet/2017/helen-ja-voltalis-fingridin-kumppaneiksi-saatosahkomarkkinoiden-aggregointipilotteihin/

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän ehdotus sekä siihen liittyvä taustaselvitys: https://tem.fi/alyverkot