;
30.5.2017 16.00
Ajankohtaista

Helen ja Voltalis Fingridin kumppaneiksi säätösähkömarkkinoiden aggregointipilotteihin

Fingrid etsi alkuvuodesta yhteistyökumppania aggregointipilottiin säätösähkömarkkinoille. Pilottiyhteistyökumppaneiksi valikoituivat Helen Oy ja Voltalis S.A.
Aggregoinnin tavoitteena on yhdistellä sähkön kulutuksen tai tuotannon säätöön kykeneviä pienkohteita ja näin saada taloudellista hyötyä osallistumisesta sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpitoon. Vaihtelevan sähköntuotannon osuus kasvaa tulevaisuudessa, jolloin on tärkeää saada hyödynnettyä kaikki joustopotentiaali sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainotukseen.

Pilotissa on tarkoitus saada käytännön kokemuksia muun muassa aggregoitujen tarjousten jättämisestä, kauppojen kirjauksista ja tasevirheen käsittelystä sekä eri osapuolten välisestä tiedonvaihdosta.

Saimme yhteensä kahdeksan hakemusta yhteistyökumppaniksemme pilottiin. Päädyimme toteuttamaan kaksi pilottia. Pilottiyhteistyökumppanivalinnoissa painotimme pilotin toteuttavuutta tavoiteaikataulussa sekä uutuusarvoa.

Helen toimii Suomessa sähkön myyjänä ja tuottajana. Pilotissa Helen tulee hyödyntämään kiinteistöjen varavoimaa.

Voltalis on toiminut aggregaattorina Ranskassa vuodesta 2008 ja operoi tänä päivänä noin
100 000 ranskalaista kotitaloutta ja pienempiä kaupallisia kohteita. Pilotissa Voltalis aikoo keskittyä Suomessakin kysyntäjouston, myös kotitalouksien, aggregointiin.

Vuoden kestävien pilottien on tarkoitus käynnistyä loppuvuodesta 2017. Tiedotamme piloteista lisää niiden edistyessä. Pilottien kokemusten perusteellä Fingrid arvioi edellytyksiä ottaa itsenäisen aggregaattorin malli käyttöön reservi- ja säätösähkömarkkinoilla yleisesti.

Lisätietoja:
asiantuntija Laura Ihamäki, puh. 030 395 5166, sähköposti: laura.ihamaki@fingrid.fi