;
23.12.2019 08.05
Sähkömarkkinat

Lisää läpinäkyvyyttä säätösähkö- ja reservimarkkinoilla

Fingrid on alkanut julkaista suomalaisten reservitoimittajien säätötarjoukset (mFRR) ja hankitut taajuusohjatun käyttöreservin (FCR-N) tuntimarkkinatarjoukset ENTSO-E:n Transparenssialustalla Komission asetuksen sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevista suuntaviivoista mukaisesti.

Yksittäisistä säätötarjouksista ja FCR-N tuntimarkkinatarjouksista julkaistaan teho (MW) ja tarjouksen hinta (€/MWh tai €/MW). Säätötarjoukset julkaistaan käyttötunnin jälkeen ja FCR-N tarjoukset hankinnan jälkeen eli viimeistään klo 22 jälkeen edellisenä päivänä.

Transparenssialustalla ovat nähtävissä säätötarjoukset ja FCR-N tarjoukset.

Lisätietoja:
Otso-Ville Rinne, Fingrid, puh. 030 395 4142