;
28.11.2019 14.00
Sähköjärjestelmä

Fingridin Olkiluodon ydinvoimalaitokset kantaverkkoon liittävä sähköasema valmistui - erityishuomio toimintavarmuudessa

Kantaverkon tärkeimpiin sähköasemiin kuuluva Fingridin Olkiluodon sähköasema on valmistunut kokonaisuudessaan. Sähköasemalla tehdyt ratkaisut ovat ainutlaatuisia Suomessa. Osittain uusittuun ja osittain uudisrakennettuun sähköasemaan liittyy Olkiluoto 3:n valmistuttua kolme Olkiluodon ydinvoimalaitosta, jotka tuottavat kolmasosan Suomessa kulutettavasta sähköstä. Kokoluokaltaan noin 14 miljoonan euron hanke otettiin käyttöön pääosin jo kesällä 2019, minkä jälkeen sähköasemalla on tehty vielä viimeistelytöitä. 

Eurajoen Olkiluodossa sijaitseva Fingridin sähköasema koostuu kolmesta erillisestä kytkinlaitoksesta ja valvomorakennuksista. Uudistustyön aikana alkujaan 1970-luvun lopulla rakennettu vanha kytkinlaitos purettiin, ja sen tilalle rakennettiin uusi 400 kilovoltin kaksoiskatkaisijakytkinlaitos. Samassa yhteydessä tehtiin mittavat voimajohtojärjestelyt voimalaitoksen ja sähköaseman välille.

Fingridin Olkiluodon kytkinlaitos muodostuu kolmesta toisistaan erillisestä osasta.

Kahdentaminen luotettavuuden takeena

Vuonna 2020 käyttöönotettavan Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitoksen liittämiseksi rakennetun uuden kytkinlaitoksen lisäksi kokonaisuutta täydentävät Olkiluodon 1 ja 2 ydinvoimalaitoksia palvelevat kaksi kytkinlaitosta sekä omat valvomorakennukset. Uusi sähköasema parantaa toimintavarmuutta ja mahdollistaa monipuoliset kytkennät myös erilaisissa häiriö- ja huoltokeskeytystilanteissa.

- Olkiluodon 400 kilovoltin sähköasema on kokonaisuutena ainoa laatuaan Suomessa. Sähköasema liittää Suomen kantaverkkoon merkittävän osan Suomen sähköntuotantoa. Uusilla ratkaisuilla ja varmistuksilla huolehdimme toimintavarmuudesta myös mahdollisissa häiriötilanteissa, lupaa omaisuuden hallinnasta vastaava johtaja Timo Kiiveri Fingridistä.

hköpulan uhasta selvittiin säikähdyksellä

Kesällä 2018 sattunut tulipalo Fingridin Olkiluodon sähköasemalla testasi käytännössä Fingridin valmiutta toimia tositilanteessa, kun uhkana oli mahdollinen sähköpula.

- Onneksemme sähköaseman uudistustyöt olivat kesällä 2018 jo hyvässä vauhdissa. Meneillään olleiden rakennustöiden ansiosta viankorjaus sujui nopeasti. Nyt uusittujen rakenteiden ansiosta Olkiluodon voimalaitokset pystytään erottamaan toisistaan aiempaa luotettavammin. Erilaiset häiriö- ja keskeytystilanteet pystytään hoitamaan tehokkaasti, sanoo Timo Kiiveri.

Olkiluoto 3 kantaverkkoon erityisjärjestelyin

Fingrid ja Teollisuuden Voima (TVO) valmistautuvat Eurajoella sijaitsevan Olkiluoto 3:n liittämiseksi kantaverkkoon ensi vuonna. Liittäminen vaatii erityisjärjestelyitä, koska Olkiluoto 3 on valmistuessaan merkittävästi suurempi kuin aiemmat sähköntuotantoyksiköt.

Olkiluoto 3:n nettosähköteho on 1 600 megawattia. Suomen sähköjärjestelmä kestää enintään 1 300 megawatin suuruisen tuotantolaitoksen vikaantumisen. Fingrid ja TVO ovat sopineet ainutlaatuisesta erityisjärjestelystä, jolla suuri laitosyksikkö voidaan liittää sähköjärjestelmään. Teknisesti järjestely tarkoittaa sitä, että mikäli Olkiluoto 3 irtoaisi verkosta, teollisuuskulutusta rajoitettaisiin lähes reaaliaikaisesti siten, että sähköjärjestelmän kannalta äkillinen tuotannon ja kulutuksen poikkeama pysyy sallitun 1 300 megawatin rajoissa. Fingrid ja TVO ovat sopineet tällaisen Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojan käytännön toteuttamisesta. Viranomaiset ovat lisäksi varmistaneet, ettei järjestelmäsuojan toteuttamisella ole vaikutusta Fingridin järjestelmävastuun hoitamiseen.

- Olemme parantaneet Olkiluodon ydinvoimalaitosten kantaverkkoliityntöjen luotettavuutta ja olemme kaikilta osin valmiina vastaanottamaan kantaverkkoon Olkiluodon kolmosreaktorin sähköntuotannon, toteaa Timo Kiiveri.

 

Timo Kiiveri, johtaja, omaisuuden hallinta
puh. 040 543 3039

 

Tietolaatikko:

  • Olkiluodon ikääntynyt 400 kilovoltin kytkinlaitos A korvattiin kahdella erillisellä kytkinlaitoksella.
  • Muutoksilla parannetaan Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköiden verkkoliitynnän luotettavuutta ja varmistetaan, että ydinvoimalaitosyksiköt pystyvät syöttämään häiriöttä sähköä kantaverkkoon.
  • Uudet C- ja D -kytkinlaitokset otettiin käyttöön kesäkuussa 2019.
  • Vanha A-kytkinlaitos purettiin kokonaisuudessaan.
  • Investoinnin arvo on noin 14 miljoonaa euroa.