;
15.7.2019 13.48
Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Fingrid lisää säätösähkön reaaliaikaista markkinatietoa

Fingrid laajentaa säätösähkön reaaliaikaisen hintatiedon julkaisun testiä. Tavoitteena on sekä lisätä sähkömarkkinoiden läpinäkyvyyttä, että luoda kaikille toimijoille yhtenäiset toimintamahdollisuudet markkinoilla. Fingrid haluaa osaltaan mahdollistaa joustavan sähkön kulutuksen, tuotannon ja varastojen osallistumisen yhä lähempänä reaaliaikaa käytävään sähkökauppaan.

Testijakso säätösähkön reaaliaikaisen hintatiedon julkaisemisesta niukkuustilanteissa aloitettiin 2016 vuoden lopulla, ja sitä on laajennettu viimeksi joulukuussa 2017. Laajennetun testijakson käytäntö on ollut, että hintatiedot julkaistaan tilanteessa, jossa Suomi on omana säätöalueenaan ja vapaaehtoisia ylössäätötarjouksia on jäljellä 150 megawattia tai alassäätötarjouksia 100 megawattia. 15.7.2019 tehty muutos poistaa megawattirajoitukset, ja viimeiseksi aktivoidun säätösähkötarjouksen hinta julkaistaan aina tilanteessa, jossa Suomi toimii omana säätöalueena.

Hintatieto julkaistaan sähköjärjestelmän tilakuvan yhteydessä. Lisäksi hintatiedot ovat saatavilla Fingridin avoimen datan palvelusta. Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa säätösähkön hintatietoa julkaistaan reaaliaikaisesti. Testijaksoa jatketaan toistaiseksi.

 

Lisätietoa:
Jussi Karttunen
etunimi.sukunimi@fingrid.fi


Linkki aiempaan uutiseen: 
https://www.fingrid.fi/sivut/ajankohtaista/tiedotteet/2017/fingridilta-saatosahkon-reaaliaikainen-hintatieto-myos-alassaatotilanteissa/

Säätösähkö ja säätöalue: Säätösähkömarkkinoiden avulla tasapainotetaan reaaliajassa sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa. Fingrid tilaa säätösähkömarkkinoilta ylös- tai alassäätöä, eli säätösähköä tarpeen mukaan. Tilanteessa, jossa rajasiirtoyhteydet Suomen ja Pohjoismaiden välillä ovat täydessä käytössä, muista Pohjoismaista ei voi tuoda enempää säätösähköä. Tällöin voidaan hyödyntää vain suomalaisia säätösähkötarjouksia. Tämä tarkoittaa, että Suomi on omana säätöalueenaan.

Ylössäätö:Tuotannon lisäys tai kulutuksen vähennys.

Alassäätö: Tuotannon vähennys tai kulutuksen lisäys.