;
19.7.2018 17.24
Lehdistötiedotteet, Ajankohtaista, Häiriöt

Päivitetty 20.7. klo 8.11. Suomen sähköjärjestelmän mahdollinen sähköpulatilanne on päättynyt

Fingrid varoitti 19.7.2018 aamulla, että sähkön kotimainen tuotanto ja tuonti eivät mahdollisesti riitä kattamaan sähkönkulutusta ja sähköpulatilanne on mahdollinen. Olkiluodon sähköaseman korjaukset ovat edistyneet päivän aikana hyvin eikä sähköpulaa pidetä enää todennäköisenä.

---------------
Päivitetty 20.7. klo 8.11: Olkiluodon ydinvoimalaitosyksikkö 2 kytkettiin takaisin kantaverkkoon 20.7. klo 7.32. Korjaustyöt Olkiluodon sähköasemalla jatkuvat edelleen.

Päivitetty klo 22.33: Olkiluodon ydinvoimalaitosyksikkö 1 kytkettiin takaisin kantaverkkoon klo 22:20.

-----------------------

Tilanne syntyi 18.7.2018, jolloin Fingridin Olkiluodon sähköaseman virtamuuntaja vaurioitui. Sitä seuranneen tulipalon sekä sähköaseman korjaustöiden aikana Olkiluodon molemmat ydinvoimalaitosyksiköt 1 ja 2 irtosivat verkosta.

Sähköjärjestelmän tasapaino on päivän mittaan pysynyt hyvällä tasolla. Sähköntuottajat ja -kuluttajat ovat osallistuneet aktiivisesti tilanteen tasapainottamiseen ja naapurimaista on saatu lisää sähköä. Fingrid ei ole joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia. Korjaustyöt Olkiluodon sähköasemalla jatkuvat ydinvoimalaitosten liittämiseksi kantaverkkoon.

Lisätietoja tilanteen etenemisestä saa Fingridin internet sivuilta www.fingrid.fi ja Fingridin Twitter-tililtä (Fingrid_oyj).

Tarkemmat tiedot tapahtumasta voi lukea Fingridin aiemmasta tiedotteesta.

Lisätietoja:
valvomopäällikkö Arto Pahkin, puh. 0400 756 146

Viestinnän yhteystiedot medialle: viestinta@fingrid.fi, viestintäpäällikkö Marjaana Kivioja puh. 0400 773 181

Päivitetty otsikko klo 17.36

 
Sähköpulan hallintaan liittyvät tilanteet jaotellaan vakavuuden mukaan kolmeen tasoon:

1. Sähköpula mahdollinen (kiristynyt tehotilanne) on kyseessä silloin, kun ennusteiden perusteella on ennakoitavissa, että kotimainen tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan sähkönkulutusta lähitunteina tai vuorokautena

2. Sähköpulan riski suuri (tehopulatilanne) katsotaan syntyneeksi, kun kaikki Suomesta saatavilla oleva sähköntuotanto on käytössä eikä naapurimaista ole mahdollista saada lisää sähköä. Fingrid on joutunut käynnistämään varavoimalaitoksia turvaamaan sähkön riittävyyttä.

3. Sähköpula (vakava tehopulatilanne) katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti siten, että sähkökatkot ovat enimmillään pari tuntia, eikä katkoksia kohdisteta yhteiskunnan kannalta tärkeisiin toimintoihin.