;
26.11.2018 14.07
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat, Sähköjärjestelmä

Sähköpulan riski vähäinen tulevana talvena

Fingrid arvioi sähköpulan riskin olevan tulevana talvena Suomessa edellisvuosien tasolla. Sähkön arvioidaan riittävän kylminä pakkasjaksoina, mikäli sähköjärjestelmä ja markkinat toimivat odotetusti.

Tulevan talven pakkasilla sähköpulan riski Suomessa on edellisvuosien tasolla. Säästä aiheutuva sähköpulan tilanne on mahdollinen, jos Suomea koettelisi Etelä-Suomea myöten kova ja pitkäkestoinen pakkaskausi. Tällöin Fingridin arvion mukaan huippukulutustilanteessa sähkön kulutus Suomessa nousee noin 15 200 megawattiin ja viidennes sähköstä, noin 3 200 megawattia tuodaan ulkomailta.

Sähköä riittää kylminä pakkasjaksoina, jos sähköjärjestelmä ja sähkömarkkinat toimivat normaalisti. Arvioitu sähkönkulutus pystytään kattamaan kotimaisella sähköntuotannolla ja naapurimaista saatavalla tuontisähköllä. Huippukulutustilanteissa lähes kaikki sähköntuotanto ja tuontiyhteydet ovat täydellä käytöllä. Kansainvälisillä sähkömarkkinoilla markkinamekanismi ohjaa sähkön liikkeitä tehokkaasti ja sähkö siirtyy sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Sähkön tuonti  korvaa kotimaista tuotantoa, jos sähköä on edullisemmin saatavilla naapurimaista.

”Sähkömarkkinoita on opittu ajattelemaan koko Euroopan laajuisella tasolla. Tiedämme jo nyt, että Ruotsin sähköntuotantokyky huippukulutustilanteessa on tulevana talvena noin 700 megawattia heikompi kuin edeltävänä talvena Suomella on myös hyvät yhteydet Viron suuntaan. Sähköä voidaan korkean kulutustilanteen hetkellä tuoda Pohjoismaihin markkinoiden ohjaamana pitkienkin matkojen päästä”, toteaa johtaja Reima Päivinen Fingridistä.

Liitteessä olevassa kartassa on esitetty arvio pohjoismaisesta tehotilanteesta talvelle 2018 – 2019.

Kulutustilanteessa ei juurikaan muutoksia edeltävään talveen

Talven 2017 – 2018 joulu- ja tammikuu olivat keskilämpötiloiltaan keskimääräistä leudompia, kun taas helmikuu oli keskimääräistä kylmempi. Sähkön kulutushuippu, 14 062 MWh/h, toteutui helmikuun viimeisenä päivänä 28.2.2018 tunnilla 9 – 10. Kotimainen tuotanto oli tällöin 10 602 MWh/h ja nettotuontia oli 3 460 MWh/h. Koko maan sähkön kulutuksella painotettu keskilämpötila oli kulutushuipun aikaan -21 °C. Suomen kaikkien aikojen sähkön kulutusennätys, 15 105 MWh/h, mitattiin tammikuussa 2016. Tällöin vastaava lämpötila oli -25 °C.

Fingrid on varautunut yhdessä paikallisten jakeluverkkoyhtiöiden kanssa tilanteeseen, jossa sähkön riittävyys olisi Suomessa uhattuna. Sähköpula on hallittavissa oleva tilanne, jossa sähkönkulutusta joudutaan rajoittamaan. Sähkönkulutuksen rajoitukset koskisivat hetkellisesti todennäköisimmin pientä osaa sähkönkäyttäjistä. Kotitalouskuluttajalle sähköpula tarkoittaisi korkeintaan muutaman tunnin keskeytystä sähkönjakelussa. Yhteiskunnallisesti tärkeiden toimintojen sähkönsaanti pystytään turvaamaan myös sähköpulatilanteessa.

Seuraa Suomen sähköjärjestelmän tilaa

Suomen sähköjärjestelmän tilaa voi seurata lähes reaaliaikaisesti osoitteessa https://www.fingrid.fi/online/

Sähköjärjestelmän tilannetta kuvaava kartta päivittyy kolmen minuutin välein. Sivustolta löytyy tietoa sähkön kulutuksesta ja tuotannosta Suomessa, tehotasapaino sekä sähkön hinta Suomessa.

Lisätietoja:

Johtaja Reima Päivinen, puh. 030 395 5160 tai 040 556 2662

Liite: Pohjoismainen sähköntuotanto ja kulutus talvella 2018-2019. Lähde: Nordic Operational Group.

Sähköpula tarkoittaa sitä, että tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta ja tällöin kulutusta joudutaan hetkellisesti rajoittamaan. Julkisuudessa puhutaan vaihtelevasti teho- tai sähköpulasta.