;
18.6.2018 15.08
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Reservitoimittajien ja tasevastaavien ehdot toimitettu vahvistettavaksi Energiavirastolle

Fingrid on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi sähköjärjestelmän tasehallinnan suuntaviivan mukaisesti ehdot ja edellytykset reservitoimittajille sekä tasevastaaville. Uusien ehtojen voimaantuloksi on suunniteltu 1.1.2019.

Fingrid on toimittanut Energiavirastolle vahvistettavaksi ensimmäiset EU:n lainsäädäntöön kuuluvan sähköjärjestelmän tasehallinnan suuntaviivan mukaiset ehdot. Asetus tuli voimaan 18.12.2017 ja artiklan 18 mukaisesti siirtoverkonhaltijoiden on kuuden kuukauden kuluessa voimaantulosta laadittava ehdotus reservipalvelun tarjoajia ja tasevastaavia koskevista ehdoista ja edellytyksistä.

Fingrid on valmistellut ehdotukset sähköjärjestelmän tasapainottamisen liittyvistä kansallisista ehdoista ja edellytyksistä ja toimittanut ne vahvistettavaksi Energiavirastolle 15.6.2018. Ehdotukset on jaettu neljään kokonaisuuteen:

  • Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle
  • Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) toimittajalle
  • Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle
  • Tasevastaavien (BRP) ehdot ja edellytykset
    • Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot
    • Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot
    • Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen

Ennen ehdotusten viimeistelyä ja lähettämistä sääntelyviranomaiselle Fingrid järjesti julkisen kuulemisen 27.4 - 1.6.2018 artiklan 10 mukaisesti. Julkisen kuulemisen aikana saadut lausunnot on arvioitu ja otettu huomioon ehdotusten viimeistelyssä.

Energiavirastolle toimitetut ehdotukset, niihin liittyvä taustadokumentti ja konsultaation aikana saadut lausunnot sekä Fingridin arviot niistä ovat alla liitteenä.

Energiaviraston tulee vahvistaa ehdot ennen niiden voimaantuloa. Fingrid esittää, että uusia ehtoja aletaan soveltaa kahden kuukauden kuluessa Energiaviraston vahvistuksesta, kuitenkin aikaisintaan 1.1.2019.

Lisätiedot:

Laura Ihamäki (Reservitoimittajien ehdot ja edellytykset), asiantuntija Fingrid, laura.ihamaki[at]fingrid.fi, puh. +358 30 395 4186

Jani Piipponen (Tasevastaavien ehdot ja edellytykset), kehityspäällikkö Fingrid, jani.piipponen[at]fingrid.fi, puh. +358 30 395 4186

Liitteet:

Katso myös:

Aiemmin julkaistu tiedote aiheesta: julkinen kuuleminen tasehallinnan ehdoista