;
27.4.2018 12.30
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen tasehallinnan ehdoista tasevastaaville ja reservitoimittajille

Nyt käynnistetty julkinen kuuleminen koskee sähköjärjestelmän tasapainottamiseen liittyviä vaatimuksia ja vastuita. Lausunnot ehdotuksiin pyydetään toimittamaan Fingridille viimeistään 1.6.2018.  

Fingrid on laatinut ehdotukset sähköjärjestelmän tasapainottamisen liittyvistä kansallisista ehdoista ja edellytyksistä ja käynnistää nyt julkisen kuulemisen ehdotuksista. Kuuleminen on suunnattu reservitoimittajille ja tasevastaaville.

EU:n lainsäädäntöön kuuluva ’Sähköjärjestelmän tasehallintaa koskeva suuntaviiva' (Guideline on Electricity Balancing) astui voimaan 18.12.2017. Tasehallinnan suuntaviiva edellyttää kantaverkkoyhtiöitä laatimaan kansalliset ehdotukset reservitoimittajia ja tasevastaavia koskevista ehdoista ja edellytyksistä sekä toimittamaan ne sääntelyviranomaisille hyväksyttäväksi viimeistään 18.6.2018.

Fingridin valmistelemat ehdotukset ehdoista ja edellytyksistä on jaettu neljään kokonaisuuteen:

  • Ehdot ja edellytykset taajuuden vakautusreservin (FCR) toimittajalle
  • Ehdot ja edellytykset automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) toimittajalle
  • Ehdot ja edellytykset manuaalisen taajuuden palautusreservin (mFRR) toimittajalle
  • Tasevastaavien (BRP) ehdot ja edellytykset
    • Fingrid Oyj:n yleiset tasehallinnan ehdot
    • Fingrid Oyj:n yleiset taseselvityksen ehdot
    • Maksukomponentit ja maksujen määräytyminen

Ehdotukset tiedotteen alla liitteinä.

Lausunnot pyydetään lähettämään oheisella lomakkeella sähköpostiosoitteeseen: verkkosaannot[at]fingrid.fi viimeistään 1.6.2018. Sähköposti otsikoidaan tunnisteella ”Tasehallinnan ehtojen konsultaatio”.

Saadun palautteen perusteella Fingrid viimeistelee ehdotukset ja toimittaa ne 18.6.2018 mennessä Energiavirastolle.

Lisätietoja:

Anders Lundberg, Fingrid, anders.lundberg[at]fingrid.fi

Laura Ihamäki, Fingrid, laura.ihamaki[at]fingrid.fi

Vesa Vänskä, Fingrid, vesa.vanska[at]fingrid.fi

Jani Piipponen, Fingrid, jani.piipponen[at]fingrid.fi