;
16.7.2018 13.14
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Julkinen kuuleminen taseselvityksen harmonisoinnin ehdotuksesta

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators) on käynnistänyt 16.7.2018 julkisen kuulemisen sähköjärjestelmän tasehallintaa koskevien suuntaviivojen edellyttämästä kantaverkkoyhtiöiden ehdotuksesta, jossa yhdenmukaistetaan sekä määritellään tarkemmin taseselvityksen käytäntöjä ja periaatteita.

Julkisessa konsultaatiossa olevassa ehdotuksessa kuvataan muun muassa taseselvityksen hinnoittelumalli, taseiden määrä sekä mistä komponenteista tasesähkön hinta muodostuu.

Kuuleminen jatkuu 28.9.2018 saakka.

Sidosryhmät voivat antaa näkemyksensä kuultavana olevaan ehdotukseen ENTSO-E:n sivuilla olevan lomakkeen kautta. Kuultavana oleva ehdotus, lomake sekä lisätiedot kuulemisesta löytyvät täältä.

Fingrid järjestää 3.9.2018 webinaarin, jossa käydään läpi kuultavana oleva ehdotus ja tulkitaan, mitä ehdotus tarkoittaa suomalaisille sidosryhmille. Webinarissa on myös mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä kuultavana olevaan esitykseen liittyen. Webinaarin ajankohta ja lisätiedot tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietoja 13.8.2018 alkaen:
asiantuntija Eveliina Seppälä, puh. 030 395 5106