;
20.9.2018 13.37
Ajankohtaista, Sähkömarkkinat

Hallitus antoi esityksen datahub-laista

Suomalaisten sähkönkäyttöpaikat yhteen rekisteriin

Fingrid rakentaa parhaillaan sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon datahubia, jonne kerätään kaikkien sähkönkäyttäjien tiedot Suomessa. Järjestelmän rakentaminen on suuritöinen uudistus Fingridille ja koko toimialalle, mutta sen uskotaan tuovan uudenlaisia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Tänään jätetty hallituksen esitys datahub-laista mahdollistaa datahubin käyttöönoton huhtikuussa 2021.

Hallitus on antanut eduskunnalle 20.9.2018 esityksen sähkömarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Esityksellä annetaan säännökset sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyyn tiedonvaihtoon siirtymisestä. Vähittäismyyjiä, jakeluverkonhaltijoita, muita energiapalveluiden palvelutarjoajia ja niiden asiakkaita palvelemaan perustetaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon yksikkö eli datahub.

 - Otamme lakiesityksen Fingridissä tyytyväisenä vastaan. Laki antaa alan toimijoille selkeät roolit ja vastuut toimia lain puitteissa. Työ lähtee nyt lainkin velvoittamana etenemään, toteaa Fingrjd Datahub Oy:n johtaja Pasi Aho.

Datahub – keskitetty tieto helpottaa sähkön tiedonhallintaa

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Järjestelmällä yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja tehostetaan sähkön vähittäismarkkinoilla tarvittavaa tiedonvaihtoa. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään hankkeen toteutuksen. Fingrid Datahub Oy teki kesäkuussa 2018 hankintapäätöksen datahubin järjestelmätoimittajasta. Toimittajaksi valittiin CGI Suomi Oy.

Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Keskitetyssä tiedonvaihtomallissa liiketoimintaprosessit tehostuvat ja tiedonvaihtoa pystytään kehittämään uusin tavoin. Säännöt yksinkertaistuvat ja tiedon laatu paranee. Jatkossa tietoa pystytään tarkastelemaan ja käyttämään useisiin eri tarkoituksiin.

- Datahub tarjoaa monipuolisen tietoalustan. Se sopii moneen. Odotan itse henkilökohtaisesti innolla, minkälaisia uusia palveluja eri osapuolet datahubissa olevien tietojen avulla tulevat tulevaisuudessa tarjoamaan asiakkailleen, myhäilee Pasi Aho tyytyväisenä.

Loppuasiakkaille datahub on huomaamaton taustajärjestelmä, koska järjestelmän suoria käyttäjiä ovat esim. sähkönmyyjät. Datahub näkyy loppuasiakkaalle parempana asiakaspalveluna ja mahdollisina uusina palveluina. Halutessaan kuluttajat voivat tarkastella omia sähkönkäyttötietoja Suomi.fi-palvelun kautta.

Mitä Datahubissa tapahtuu?

  • Datahub hoitaa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon sähkön käyttäjien vaihtaessa sähkön myyjää tai muuttaessa uuteen osoitteeseen.
  • Datahub hoitaa jakeluverkonhaltijan tällä hetkellä tekemän taseselvityksen sekä tasevirheiden korjausprosessin.
  • Loppuasiakkaan on mahdollista valtuuttaa muita palveluntarjoajia hakemaan omia sähkönkulutustietoja datahubista esimerkiksi kulutuksen seurantapalveluissa. 
  • Datahub tulee nopeuttamaan, yksinkertaistamaan, parantamaan ja tehostamaan kaikkien osapuolten toimintaa.
  • Datahubin liiketoimintaprosessien avulla varmistetaan, että tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti osapuolten välillä. 

Tämä datahub on: https://www.youtube.com/watch?v=bYDvYibc5hk

Lue sivuiltamme lisää:

https://www.ediel.fi/datahub

Lisätietoja:

Pasi Aho
johtaja, Fingrid Datahub Oy
puh. 030 395 5262

TEM:n tiedote aiheesta 20.9.