;
27.9.2018 09.15
Ajankohtaista, Projektit ja hankkeet

Fingrid jatkaa uuden voimajohdon rakentamisen suunnittelua Muhoksen ja Vaalan välillä

Muhoksen Kapustasuon ja Vaalan Askolanniemen välillä uusi voimajohto sijoittuu nykyisen johdon länsipuolelle. Jatkosuunnitteluun valitun reitin valintaan on vaikuttanut ympäristö-, lakisääteisten, teknisten ja taloudellisten syiden lisäksi myös maanomistajien ja muiden sidosryhmien antamat palautteet.

Fingrid Oyj suunnittelee uuden noin 45 kilometrin pituisen voimajohdon rakentamista Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välille. Hanke on osa Fingridin pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa, jolla varmistetaan kantaverkon sähkönsiirtokyky sähkön kulutuksen keskittyessä eteläiseen Suomeen ja sähkön tuotannon lisääntyessä Pohjois-Suomessa.

Fingrid on selvittänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) Muhoksen ja Vaalan välisen uuden voimajohdon vaikutukset ihmisille ja ympäristölle sekä mahdollisuudet haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on todennut voimajohdon rakentamisen ympäristöllisesti hyväksyttäväksi ja Fingrid on valinnut jatkosuunnitteluun reitin, jossa:

- Muhoksen Pyhäselän ja Kapustasuon välinen noin 7 kilometrin osuus sijoittuu nykyisten voimajohtojen itäpuolelle,
- Kapustasuon ja Askolanniemen välinen noin 37 kilometrin osuus sijoittuu nykyisen voimajohdon länsipuolelle ja
- nykyinen noin 2 kilometrin osuus Utasen sähköasemalle sijoittuu nykyisen voimajohdon pohjoispuolelle.

Uuden johdon sijoittumiseen voi tutustua kartalla täällä.

Jatkosuunnitteluun valitun reitin valintaan on vaikuttanut ympäristö-, lakisääteisten, teknisten ja taloudellisten syiden lisäksi myös maanomistajien ja muiden sidosryhmien antamat palautteet. Kapustasuon ja Askolanniemen välisen osuuden sijoittuminen nykyisen reitin länsipuolelle aiheuttaa ihmisille ja asutukselle vähemmän haittaa kuin itäpuoleinen reitti, ja sen luonnon monimuotoisuutta heikentävät vaikutukset ovat lievemmät esimerkiksi Kustunojan ja Lohiojan arvokkailla luontokohteilla. YVA-menettelyn aikana tehtiin myös arkeologisia kaivauksia Vaalan Tallikankaalla. Kaivausten avulla varmistettiin, ettei voimajohdon rakentaminen ole uhka arkeologistenkaan arvojen säilymiselle.

Jatkosuunnittelu alkaa rakentamisen maastotutkimuksilla, joiden perusteella määritetään lopullinen johtoreitti ja uusien voimajohtopylväiden sijainnit. Fingrid tilaa suunnittelun konsultilta, joka on yhteydessä maanomistajiin ja maanomistajille lähetetään yleissuunnittelun alussa infokirje, jossa kerrotaan hankkeen yhteyshenkilöiden tiedot. Voimajohdon rakentaminen ajoittuu vuosille 2020 - 2021. 

Kuva Talliniemi ennen rakentamista
Esimerkinomainen havainnekuva Talliniemi voimajohdon rakentamisen jälkeen

Lisätietoja:    
kehityspäällikkö Satu Vuorikoski, puh. 030 395 5195
tekninen asiantuntija Pasi Saari, puh. 030 395 5178

Hanke Fingridin verkkosivuilla