;

Tillgången på el är god, Fingrid upphäver den höjda beredskapsnivån

Under fredagen minskade förbrukningen i genomsnitt med 800 MW, tillgången på el har varit god och situationen för elsystemet är normal. Eftersom kylan och den höga elförbrukningen fortsätter under helgen uppmuntrar Fingrid sina kunder att använda elen klokt som under en normal vinterdag och utnyttja de billigare timmarna, det vill säga att det är bra att styra förbrukningen bort från morgonens och kvällens förbrukningstoppar enligt möjlighet. 

”Den minskade elförbrukningen har sedan torsdag varit viktig för tillgången på el. Det råder ännu osäkerheter kring lördag, när den långa köldperioden fortsätter och den minskade elförbrukningen som inträffade i fredags sannolikt kommer att öka behovet av el på lördagen.  När gränsförbindelserna och produktionsanläggningar för el fungerar tillförlitligt förväntas eltillgången hållas på en god nivå”, säger Fingrids direktör Tuomas Rauhala.

Eftersom situationen har blivit stabil upphäver Fingrid den höjda beredskapsnivån för elsystemet från och med fredagseftermiddagen.

 

Mer information:

Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Abp, tfn +358 40 506 4695

Elcentralchef Arto Pahkin, Fingrid Abp, tfn +358 40 0756 146

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@fingrid.fi