;

Fingrid höjer sin beredskap på grund av det ansträngda effektläget för el

Fingrid höjer tills vidare sin beredskap från torsdagseftermiddagen 4 januari 2024. Situationen är exceptionell, den långvariga kallfronten har under flera dagars tid höjt elförbrukningen till en exceptionellt hög nivå.

Morgondagens elpris indikerar bristen på el på elmarknaden. Imorgon 5 januari kommer det högsta timpriset att öka till nästan 1 900 euro per MWh kl. 19–20 och dygnets medelpris är 890 euro. Det höga priset kommer sannolikt att delvis styra elförbrukningen.

Fingrid påminner om vikten av konsumtionsflexibilitet under resten av veckan och hoppas att alla elanvändare i möjligaste mån deltar i konsumtionsflexibiliteten genom att schemalägga sin elanvändning utanför kvällens och morgonens förbrukningstoppar. Till exempel skulle det vara bra att ställa om elanvändningen idag först efter kl. 22.00.

I nuläget har vi tillräckligt med el. Situationen är dock mycket känslig för överraskande haverier i elsystemet och därför kan läget förändras snabbt. Fingrid följer noggrant med situationen och uppdaterar vid behov med en lägesbedömning.

Mer information:

Direktör Tuomas Rauhala, Fingrid Abp, tfn +358 40 506 4695

Elcentralchef Arto Pahkin, Fingrid Abp, tfn +358 40 0756 146

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@fingrid.fi