;
21.10.2020 15:33
Aktuellt, Projekt

Krafttransformator från Slovenien anlände till Pyhänselkä elstation

En nära 300 ton tung krafttransformator anlände till Pyhänselkä elstation i Muhos söndagen 18.10. Utrustandet av transformatorn till drifttillstånd sker under slutet av 2020 och transformatorn ansluts till stamnätet sommaren 2021. 

Transformatorn gjorde resan i flera etapper i händerna på transportproffs innan den anlände till elstationen. Transporten startade från Kolektor ETRA:s fabrik i Slovenien och gick först med tåg till Lintz i Österrike, där transformatorn flyttades till en färja på Donau och längs floden ända till Rotterdam i Nederländerna. I Rotterdam överfördes transformatorn till ett fartyg och skeppades till Nordsjö i Finland. I Finland transporterades transformatorn som järnvägstransport med specialvagn under två veckoslut och på villkor som bestämdes av övrig tågtrafik till Lehtoselkä i Muhos. Slutet av resan till transformatorstationen anordnades som lavettransport på lastbil och den sista etappen genomfördes backande. Höstens första snöfall gav extra krydda åt transporten.

Krafttransformator en del av förnyelsen av elnätet i Oulunjoki

Det elnät som byggdes i Oulunjoki på 1950-talet förnyas etappvis för cirka 48 miljoner euro. När nätet förnyas ändras stamnätets spänningsnivå i området från 220 kilovolt till 110 kilovolt. I den första fasen, åren 2019–2022, byggs sträckan mellan elstationerna i Pyhänselkä i Muhos och Nuojua i Vaala. Under denna fas utökas elstationen i Pyhänselkä och elstationerna i Nuojua (ny station i Nuojuankangas) och Utanen förnyas. Mellan Pyhänselkä och Nuojuankangas byggs en ny, cirka 45 kilometer lång kraftledning, av vilkens sträckning största delen förläggs väster om de befintliga kraftledningarna. Kraftledningen kommer att genomföras med konstruktioner för 400 och 110 kilovolt, och kommer att vara en viktig del av den långsiktiga förstärkningen av den kraftledning för 400 kilovolt, den så kallade Järvilinja, som är planerad i riktning mot östra Finland. Utvecklingen av nätet har planerats i nära kontakt med Fingrids kunder, det vill säga regionens elproducenter och regionala distributionsnätbolag.

Huvudentreprenör för elstationen i Pyhänselkä (leveranserna av elsystem) är Omexom (Infratek Finland Oy), huvudtransformatorn levereras av KOLEKTOR ETRA (Slovenien) och reaktorerna av Siemens Osakeyhtiö (Trench). Empower PN Oy är huvudentreprenör (leveranserna av elsystem) för elstationerna i Utanen och Nuojuankangas. Kraftledningsentreprenaden för sträckningen mellan Pyhänselkä och Nuojuankangas genomförs av Eltel Networks Oy.

 

Mer information:

Risto Ryynänen, senior projektchef
tel. 030 395 5219

Juha Pikkupeura, senior projektchef
tel. 030 395 4169

E-postadresser i formatet förnamn.efternamn@fingrid.fi