;
2.10.2017 10:00
Börsmeddelanden, Aktuellt

Fingrid håller priserna oförändrade 2018

Fingrids centrala mål är att erbjuda kunderna förmånliga priser och säker el. En stabilisering av bolagets investeringsprogram på en lägre nivå, liksom bolagets lyckade åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten, gör det möjligt att behålla 2018 års prissättning på stamnätstjänster på samma nivå som 2017. Stamnätsavgifterna i Finland hör fortfarande till de förmånligaste i Europa.
Fingrids prissättning på stamnätstjänster förblir nästa år på samma nivå som 2017. Bakgrunden är en stabilisering av bolagets investeringsprogram på en lägre nivå än tidigare samt bolagets målmedvetna strävan efter kostnadseffektivitet. Stamnätsavgifterna i Finland hör fortfarande till de förmånligaste i Europa, samtidigt som det förekommer mycket få störningar i stamnätet.
 
Fingrid utvecklar Finlands stamnät för ett framtida rent elsystem samt efter kundernas behov. Ett åldrande stamnät kräver också fortgående investeringar. Bolagets investeringar har sjunkit från toppåren, och framöver investeras drygt 100 miljoner euro per år i elnätet. Framtida stora investeringar är byggandet av en ny överföringsförbindelse till Sverige och en utökning av överföringskapaciteten mellan norra och södra Finland.
 
Fingrid går målmedvetet in för att förbättra kostnadseffektiviteten. Utgångspunkterna är en strategi som fokuserar på de grundläggande uppgifterna samt ett klart ledningssystem. Bolaget genomför effektivt marknadsorienterad utkontraktering av tjänster och konkurrensutsatt upphandling samt utnyttjar digitaliseringens möjligheter i sin verksamhet. Bolaget har fått mycket internationell erkänsla för sin effektivitet och klarat sig utmärkt i olika jämförelser av effektiviteten hos stamnätsbolag. En kostnadseffektiv verksamhet möjliggör förmånliga priser även framöver.
 
- Vi arbetar så noggrant som möjligt inom de gränser som Energimyndigheten har slagit fast och beaktar förändringar i omvärlden. Vi har uppnått en god balans i vår ekonomi. Målet är att prisändringarna ska vara små, såvida det inte inträffar några betydande förändringar utanför bolaget, förklarar ekonomi- och finansdirektör Jan Montell.
 
Fingrids verksamhet och prissättning övervakas av Energimyndigheten. År 2016 inleddes en ny fyraårig övervakningsperiod för stamnätsbolaget och samtidigt förnyades också övervakningsmodellen. Modellen, som gäller åren 2016–2023, beaktar bättre den långa tid det tar att utveckla nätverksamheten. Eftersom Fingrids förra övervakningsperiod uppvisade överavkastning kommer denna period att uppvisa en underavkastning på cirka 40 miljoner euro.

Variationer i stamnätsavgifterna orsakas främst av förändringar i elförbrukning och elproduktion samt av variationer i kostnaderna för förlustel och elsystemets reserver. Också inflationen och räntenivån samt priset på tjänster och material som köps in externt påverkar stamnätsavgifterna.
 
Närmare information:

Jan Montell, ekonomi- och finansieringsdirektör, tfn 030 395 5213 eller 040 592 4419

Jukka Ruusunen, verkställande direktör, tfn 030 395 5140 eller 040 519 8428

Fingrid är finländarnas stamnätsbolag.Vi tryggar en säker el för våra kunder och samhället samt formar ett rent och marknadsorienterat elsystem för framtiden.