;
9.11.2017 09:00
Pressmeddelanden, Aktuellt, Kraftsystem, Elmarknaden

Fingrid bedömer att elen kommer att räcka till i vinter

Fingrid bedömer att risken för elbrist är lika stor i vinter som tidigare vintrar i Finland. Om elsystemet och marknaden fungerar som väntat räknar man med att elen kommer att räcka till under perioder med sträng köld. Kortvarig elbrist kan ändå förekomma och detta har Fingrid förberett sig för tillsammans med distributionsnätsbolagen. Den pågående energiomvälvningen och övergången till ett rent elsystem som delvis är beroende av vädret kräver förändringar i det invanda sättet att använda el.

Vid kallt vinterväder är risken för elbrist lika stor som tidigare vintrar i Finland. Elbrist är möjlig om vi under vintersäsongen drabbas av en sträng och långvarig köldknäpp som även innefattar den södra delen av landet. Enligt Fingrids bedömning kommer behovet av elimport under vinterns kalla dagar att ligga kring 3 170 megawatt. Vid en uppskattad elförbrukningstopp på 15 200 megawatt importeras en femtedel av elen. Marknadsmekanismen styr effektivt elen dit där den behövs. Elförbrukningen och elproduktionen styrs av prissignaler och till följd av marknadsstyrningen produceras el vid behov även över den beräknade minimimängden.

Fingrid bedömer att elen kommer att räcka till under perioder med sträng köld om elsystemet och marknaden fungerar som väntat. Den prognostiserade elförbrukningen kan täckas med inhemsk elproduktion och importerad el från grannländerna även vid en elförbrukningstopp då nästan all elproduktion och alla importförbindelser utnyttjas fullt ut. Om systemet drabbas av flera betydande oförutsedda fel vid en förbrukningstopp är en kortvarig elbrist möjlig.

”Vid en förbrukningstopp styr marknaden elen dit där den behövs mest. Om priset stiger till en hög nivå underlättas situationen i synnerhet av industrins efterfrågeflexibilitet”, konstaterar direktör Reima Päivinen på Fingrid.


Inga betydande förändringar i förbrukningen i vinter jämfört med tidigare år
Vintern 2016–2017 var mild, men i början av januari hade vi en kort kall period, inklusive vinterns elförbrukningstopp. Förbrukningstoppen, 14 273 MWh/h, inföll den 5 januari 2017 klockan 17–18, men nådde inte upp till toppen året innan, 15 105 MWh/h, som också är alla tiders elförbrukningsrekord i Finland.
Det har byggts betydande mängder ny vindkraft i Finland, men under kalla vinterdagar bedöms vindkraftsproduktionen vara låg. Elproduktionen och elförbrukningen beräknas förbli likartad de närmaste åren. Först ibruktagandet av kärnkraftsenheten Olkiluoto 3 kommer att förbättra tillgången på el.
Fingrid har förberett sig för elbrist tillsammans med lokala distributionsnätsbolag. Elbrist är en situation som kan hanteras men då man trots allt blir tvungen att begränsa elförbrukningen. Högst sannolikt skulle begränsningarna tillfälligt gälla en lite del av elanvändarna. För hushållskonsumenter skulle elbristen på sin höjd innebära ett några timmars avbrott i eldistributionen. För samhälleligt viktiga funktioner kan elförsörjningen tryggas även vid elbrist.

Hushållen in på elmarknaden
Vid toppförbrukning beräknas hushållen förbruka cirka en tredjedel av den el som används i Finland. I dessa situationer kunde man genom att styra eluppvärmningen uppnå en flexibilitet som motsvarar minst ett kärnkraftverks momentana produktion. I praktiken skulle det för konsumenter med elvärme innebära en värmestyrning på cirka 15 minuter, vilket inte påverkar boendekomforten. Det väsentliga är att styrningen framöver är marknadsdriven, vilket innebär att konsumenterna har ekonomisk nytta av förbrukningsstyrningen.
Under det senaste året har bland annat arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät utrett hur hushållen kunde delta på elmarknaden. Arbetsgruppen publicerade sin mellanrapport i oktober. Genom rapportens åtgärdsförslag kunde man minska risken för elbrist i situationer där förhållandet mellan elproduktion och elförbrukning är ansträngt.
”Ministeriets arbetsgrupp för smarta nät har lagt fram bra initiativ. Nu behövs ett snabbt genomförande av förändringarna och ett politiskt stöd för dem. Det ligger i energibranschens egna händer att hitta lösningar för att utveckla ett smart elsystem och involvera konsumenterna", påpekar Fingrids vd Jukka Ruusunen.
Följ läget i Finlands elsystem
Man kan nästan i realtid följa läget i Finlands elsystem på Fingrids webbplats (på engelska) eller genom att ladda ner mobilappen Fingrid Online i telefonen.
Kartan som beskriver elsystemets läge uppdateras med tre minuters intervaller. På webbplatsen finns information om läget i Finland: elförbrukningen, elproduktionen, effektbalansen och elpriset.  

Figuren: prognos om effektläget vintern 2017-2018.
 
Närmare information
Direktör Reima Päivinen, tfn 030 395 5160 eller 040 556 2662 (effektbalans)

Jukka Ruusunen, verkställande direktör, tfn 030 395 5140 eller 040 519 8428
Elbrist innebär att produktionen och importen inte räcker till för att täcka förbrukningen och då måste förbrukningen tillfälligt begränsas. I offentligheten talas det ibland om effektbrist och ibland om elbrist.