;
15.1.2016 17:30
Börsmeddelanden

Fitch Ratings har fastställt Fingrid Abp:s kreditvärdighet 'A'; stabila utsikter

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings har fastställt kreditvärdigheten för Fingrid Abp:s seniorlån utan säkerhet till 'A+', företagets långsiktiga kreditvärdighet till 'A' och företagets kortsiktiga kreditvärdighet till 'F1'. Stabila utsikter. Kreditbetygen innehåller inte någon förhöjning föranlett av finska statens majoritetsinnehav i Fingrid.

Närmare information:
ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell +358 30 395 5213