;
5.1.2016 10:30
Börsmeddelanden

Energimyndighetens beslut om tillsynsmetoder 2016–2023

Energimyndigheten har fattat beslut om tillsynsmetoder för elnätets stamnätsverksamhet under tillsynsperioderna 2016–2019 och 2020–2023.
Tillsynsmetoderna innefattar ett flertal olika metoder som tillsammans utgör en helhet. Med hjälp av denna helhet övervakar Energimyndigheten att stamnätsavgifterna är rimliga och samtidigt att nätinnehavarens intäkter är tillräckliga för att kunna investera i nätet, täcka sina kostnader och betala skälig avkastning till sina ägare.

Enligt Fingrid Abp har tillsynsmetodernas centrala parametrar för åren 2016–2023 utvecklats i rätt riktning ur nätinnehavarens perspektiv och stödjer stamnätets långsiktiga utveckling.

Tillsynsmetoderna trädde i kraft den 1.1.2016 och besvärstiden gick ut den 4.1.2016. Fingrid har inte överklagat beslutet.

Mer information:
Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell, tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19