;
26.10.2015 15:10
Pressmeddelanden

Standard & Poor’s Rating Services har ändrat Fingrid Oyjs utsikter från stabila till positiva och fastställt bolagets nuvarande kreditvärdighet

Det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s Rating Services (S&P) har den 26.10.2015 ändrat Fingrid Oyjs utsikter från stabila till positiva tack vare förbättrade resultat och kreditfaktorer. De positiva utsikterna hänvisar till en möjlig höjning av Fingrids kreditvärdighet under de kommande två åren, förutsatt att bolagets kreditfaktorer fortsätter att hållbart förbättras

Bolagets kreditvärderingar förblev oförändrade: S&P fastställde bolagets långsiktiga kreditvärdering "A+" och kortsiktiga kreditvärdering "A-1".

 

Mer information: Ekonomi- och finansieringsdirektör Jan Montell,

tfn 030 395 52 13 eller 040 592 44 19

 

 

Bilaga: Standard & Poor's pressmeddelande