;
10.2.2015 15:05
Aktuellt, Kraftsystem

Stamnätets leveranssäkerhet var bra 2014

Information om driftsstörningar och överföringssäkerheten i det stamnät som Fingrid administrerar har publicerats för år 2014.
Överföringssäkerheten hölls på en god nivå och var 99,9997 procent förra året. Den energi som inte överfördes uppgick till 179 MWh och de beräkningsmässiga samhällsekonomiska olägenheterna som driftavbrotten gav upphov till var 4,2 miljoner euro. Störningarna orsakade i genomsnitt ett avbrott i eldistributionen på 8,1 minut till anslutningspunkterna.
Nyckeltalen avseende överföringssäkerheten var något sämre än medeltalen för de senaste tio åren, vilket berodde på två svåra driftstörningar.
 
Mer information finns på vår webbplats under Leveranssäkerhet av el.
 
Mer information:
Markku Piironen, tfn 030 395 4172