;
1.7.2015 12:00
Börsmeddelanden

Förändringar i Fingrids ägarstruktur

Pohjola Försäkring Ab har den 1.7.2015 överlämnat sammanlagt 149 B-aktier i Fingrid till Aino Ky. Aino Ky ägs av OP försäkrings- och pensionssamfund (Pohjola Försäkring Ab, OP-Livförsäkrings Ab, OP-Eläkekassa och OP-Eläkesäätiö).
Statens pensionsfond har samma dag sålt sammanlagt 181 B-aktier i Fingrid till Aino Ky. Statens pensionsfonds totala innehav i Fingrid efter aktieaffären uppgår till 12,03 procent.
 
Fingrids ägarstruktur efter aktietransaktionerna är följande: 
 
Finska staten, finansministeriet 28,24 %
Försörjningsberedskapscentralen 24,90 %
Statens pensionsfond 12,03 %
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 19,88 %
Aino Ky 9,92 %
Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo 4,51 %
Imatran Seudun Sähkö Oy 0,30 %
Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv 0,18 % 0,18 %
Pohjola Försäkring Ab 0,03 %
 
Mer information:
verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140