;
5.3.2015 13:00
Projekt, Pressmeddelanden

Fagersta i Vanda har fått ett nytt elegant landmärke

Den helt nya formgivningen gör att landskapsstolparna intill Ring III väcker uppmärksamhet. De står mitt i en livligt trafikerad anslutning och ses till exempel av alla som kör Borgåleden österifrån mot Helsingfors. I planeringen av stolparna har man förutom miljön och trafiken också beaktat befintliga element i omgivningen, såsom den kraftledningsstolpe som Vanda Energi rest tidigare.

En viktig och synlig del av samhällets elöverföringssystem är de kraftledningskonstruktioner som ingår i ett modern landskap. Industriellt formgivna kraftledningsstolpar för elnätet, dvs. landskapsstolpar, bidrar till att liva upp vårt gemensamma landskap samtidigt som de representerar teknisk formgivning som respekterar miljön. Landskapsstolpar har blivit en synlig del av den finländska miljön.

Landskapsstolpar placeras med eftertanke på ställen där kraftledningskonstruktioner går genom landskapsmässigt känslig miljö. Sådana ställen är till exempel tätortsområden, övergångar över vattendrag och ställen där kraftledningar går över livliga trafikleder.

- Projektet med landskapsstolparna i Fagersta gick bra trots det utmanande läget i det tättbefolkade södra Finland, och nu kan vi njuta av frukterna av projektet i tiotals år, konstaterar Fingrids vice vd Kari Kuusela.

- Landskapsstolparna är ett exempel på elbranschens innovativitet och villighet att ta hänsyn till samhälleliga faktorer i all verksamhet. Vi utför ett arbete där målet är att betjäna allmänheten så bra som möjligt.

- Vi ville delta i genomförandet av en lösning med landskapsstolpar på en väl synlig plats där det redan från förut fanns en modern kraftledningsstolpe för anslutningsledningen till det nya avfallskraftverket i Vanda, säger vd Risto Lappi på Vanda Energi Elnät Ab då han motiverar varför bolaget deltog i samarbetsprojektet.

- I Fagersta är stolparna mycket synliga, säger i sin tur vd Pekka Toivanen på designbyrån Muotohiomo Oy. Toivanen beskriver den nya stolpens design som okonstlad och tidlös. - Den väcker intresse, men passar samtidigt bra in i omgivningen. Stolpen är också mycket kostnads- och materialeffektiv.

Trafikverket och Vanda stad har svarat för merparten av projektets kostnader. Stolparna har utvecklats i ett samarbete mellan stamnätsbolaget Fingrid Abp, Vanda Energi Elnät Ab och designbyrån Muotohiomo Oy.

Mer information:
Fingrid Apb
vice vd Kari Kuusela
tfn 030 395 5129

Vanda Energi Elnät Ab
vd Risto Lappi
tfn 050 5900 826