;
3.6.2014 11:15
Pressmeddelanden, Projekt

Utbyggandet av vindkraften bidrar till en hög investeringstakt

Enligt de investeringsbeslut som Fingrid fattade i början av året är det möjligt att ansluta nya vindkraftverk till stamnätet.
Fingrid har under våren fattat fem investeringsbeslut som betjänar anslutandet av vindkraft till stamnätet:
  1.  I Jylkkä i Kalajoki byggs en 400/110 kilovolts transformatorstation längs en ny 400 kilovolts ledningsförbindelse.
  2.  I Siikajoki byggs en 110 kilovolts elstation.
  3.  I Isokankare norr om Uleåborg byggs en ny 400/110 kilovolts transformatorstation.
  4.  För att kunna ansluta vindkraften i Bottenviken stärks de befintliga 110 kilovolts ledningarna och man bygger ytterligare förbindelser mellan stamnätsstationerna.
  5. I Lappland byggs en ny 220 kilovolts elstation mellan Kuolajärvi i Sodankylä och Kittilä.

Investeringarnas totalvärde uppgår till nästan 50 miljoner euro. Projekten färdigställs åren 2015 och 2016.

Utöver dessa förbereds nya elstationer för anslutning av vindkraft framför allt i Sydösterbotten och Havslappland. Markanskaffning och planer görs så att projekten kan genomföras så smidigt som möjligt då vindkraftsprojekten framskrider från planering till genomförande. Runt om i Finland har man därtill planerat nätförstärkningar som gör det möjligt att ansluta vindkraft till stamnätet.

De nya investeringarna utgör en fortsättning på Fingrids omfattande investeringsprogram. Enligt Finlands energi- och klimatstrategi är målet att utöka vindkraftsproduktionen till 9 terawattimmar fram till år 2025.

Fingrid byggar ut och utvecklar stamnätet för 1,7 miljarder euro under innevarande årtionde. I praktiken innebär detta cirka 2 500 kilometer nya kraftledningar och ett tjugotal nya elstationer.

För tillfället pågår det största kraftledningsprojektet i Fingrids historia, då 220 kilovolts-systemet längs hela Västkusten ersätts med en spänningsnivå på 400 kilovolt fram till år 2016. Det pågår många vindkraftsprojekt i området och i Pyhäjoki planeras ett nytt kärnkraftverk. Den nya överföringsförbindelsen förbättrar också kapaciteten mellan norra och södra Finland och bidrar till att bevara Finland som ett enhetligt budområde.

Mer information:
vice verkställande direktör Kari Kuusela, tfn 030 395 5129
specialexpert Antero Reilander, tfn 030 395 4199
 

Bild (på finska):
Investeringar som betjänar den vindkraft som uppförs På bilden visas inte Fingrids övriga pågående projekt.
Klicka på bilden för en förstoring.