;
26.11.2014 16:50
Aktuellt, Kraftsystem

Statistik om elstörningar i Norden år 2013 har publicerats

Statistik om störningarna i det nordiska elnätet år 2013 har publicerats på Fingrids webbplats.

Statistiken omfattar störningar, fel, olevererad elenergi och avbrott i växelströmsnätet med en effekt på 110 kV–400 kV. Fingrid tackar alla finländska bolag som äger 110 kV nätet för det material som bolaget fått för uppgörandet av statistik.

I år upprättades ett särskilt dokument om växelströmsförbindelsernas användningsmöjligheter mellan länderna. Utöver användningsmöjligheterna redogör dokumentet även för överföringen, störningar och underhållsavbrott i HVDC-länkarna. 

Statistiken publiceras i ENTSO-E Regional Group Nordics namn också på ENTSO-E:s sidor. Rapporterna har utarbetats av en arbetsgrupp som varit representerad av alla de nordiska stamnätsbolagen. 

Ytterligare information:
Sakkunnig Markku Piironen, tfn 030 395 4172