;
8.1.2014 12:00
Kraftsystem, Aktuellt

Stamnätets driftssäkerhet var på mycket hög nivå år 2013

Information om driftsstörningar och överföringssäkerheten i det stamnät som Fingrid administrerar har publicerats för år 2013. Överföringssäkerheten hölls på en mycket god nivå och var 99,99986 procent förra året. Den energi som inte överfördes uppgick till 95 MWh och de preliminära olägenheterna som avbrotten gav upphov till var 2,1 miljoner euro. Störningarna orsakade i genomsnitt ett avbrott i eldistributionen på två och en halv minut till anslutningspunkterna.

Nyckeltalen avseende överföringssäkerheten var i det hela något bättre än medeltalen för de senaste tio åren.

Mer information finns på vår webbplats under Leveranssäkerhet av el.

Mer information:
Markku Piironen, tfn 030 395 4172