;
1.4.2014 18:00
Börsmeddelanden, Aktuellt

Fingrids årsberättelse 2013 har publicerats

Fingrid Abp:s årsberättelse 2013 har publicerats. Publikationen i webbformat innehåller verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och moderbolagets bokslut, revisionsberättelsen och en redogörelse för Fingrids förvaltnings- och styrningssystem samt för löner och arvoden. Fingrids principer för ansvarsfull verksamhet har inkluderats i årsberättelsen.
 
Årsberättelsen finns tillgänglig på finska och engelska på bolagets webbplats http://annualreport.fingrid.fi, varifrån den även kan skrivas ut som en pdf-fil. Årsberättelsen ges ut i tryckt form på finska och engelska den 6 maj 2014. Beställningar viestinta@fingrid.fi.

Mer information:
Fingrid Abp
Marjaana Kivioja
kommunikationschef
Tfn 030 395 5267