;
6.6.2014 16:35
Aktuellt, Börsmeddelanden

Fingrid Abp:s dividendpolitik har godkänts

Fingrid Abp:s styrelse har genom ett enhälligt beslut den 6.6.2014 godkänt Fingrid Abp:s dividendpolitik:

Syftet med Fingrids dividendpolitik är å ena sidan att säkerställa att aktieägarna får en skälig avkastning på det investerade kapitalet och å andra sidan att upprätthålla bolagets finansiella ställning sådan, att den möjliggör en långsiktigt implementering av bolagets strategi och stöder den operativa flexibiliteten.

Grunden för Fingrids dividendpolitik är att dela ut merparten av moderbolagets resultat som dividend. När beslutet fattas beaktas emellertid alltid de ekonomiska förhållandena, bolagets investerings- och utvecklingsbehov inom de närmaste åren samt bolagets ekonomiska mål vid respektive tidpunkt.

Mer information:

Fingrids ekonomi- och finansdirektör Jan Montell, tfn 030 395 5213 eller 040 592 4419
Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140 eller 040 593 8428