;
7.11.2014 12:00
Pressmeddelanden

Export av el från Finland till Ryssland blir möjligt fr.o.m. december

Fingrid och de ryska stamnätspartnerna har den 7 november 2014 undertecknat avtal som möjliggör en tvåriktad elhandel mellan Finland och Ryssland. Tidigare har elöverföring via gränsledningarna med en effekt på 400 kilovolt endast varit möjlig i en riktning, dvs. från Ryssland till Finland, men nu är det också möjligt att överföra el från Finland till Ryssland.
Avtalen undertecknades av Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen och generaldirektören för Rysslands nätbolag FGC UES Andrei Murov.
 
Jukka Ruusunen konstaterade vid underteckningstillfället att alla tekniska villkor och avtal mellan bolagen nu är i sin ordning och att en tvåriktad handel kan inledas i december.
Enligt Ruusunen styrs också elhandeln mellan Finland och Ryssland av marknadspriserna. Det lönar sig att exportera el till Ryssland, om elkraften i Finland är förmånligare än i Ryssland. En sådan situation kan t.ex. uppstå under sommarsäsongen, då det finns stor tillgång till vattenkraft i Norden och konsumtionen i Finland är låg. I Finland fastställs elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. I Ryssland är det ryska elbörspriset även beroende av kapacitetsavgiften, som läggs på marknadspriset då el exporteras från Ryssland till utlandet.
 
En förbindelse i två riktningar betjänar även leveranssäkerheten för el i St. Petersburgsområdet.
 
Elöverföringen från Finland till Ryssland har testats framgångsrikt med en överföringsförbindelse mellan länderna. Vid exporthandel kan en av Viborgs fyra likströmsenheter med en effekt på 350 megawatt användas för elöverföring från Finland till Ryssland. Av elkraften kommer 320 megawatt att användas för kommersiellt bruk och resten för reservhandel. Vid motsvarande överföring från Ryssland till Finland kan man transportera totalt 1 400 megawatt el, av vilken 1 300 megawatt används i kommersiellt bruk. Elöverföringen mellan länderna sker i huvudsak via likströmsförbindelsen i Viborg.
 
Importen av el till Finland har varit omfattande under de senaste åren, men samtidigt har importen av el från Ryssland minskat betydligt jämfört med tidigare år. Importmängderna från Ryssland har emellertid kunnat variera kraftigt inom ett dygn. I stället för att importera el från Ryssland har Finland undantagsvis importerat en stor mängd el från de övriga nordiska länderna.
 
Närmare information:
Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 030 395 5140
Fingrids ledande expert Risto Lindroos, tfn 030 395 5139
 

Avtalen undertecknades av generaldirektören för Rysslands nätbolag FGC UES Andrei Murov och Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen.