;
13.12.2013 15:00
Aktuellt, Utnämningar

Stamnätet har redan återhämtat sig från skadorna efter den omskakande stormen Seija

Stormen Seija orsakade ett antal störningar i Fingrids elöverföring i Kajanaland och Södra Finland fredagen 13.12.2013.
Funktionsdugligheten i Fingrids kraftledningslinjer har kontrollerats hela fredagen. I Kajanaland kontrolleras det övre linjeavsnittet i Oulujärvi med helikoptrar. I Södra Finland kontrolleras skyddsreläernas funktion.

På Fingrids 14 000 kilometer långa stamnätssträcka har elöverföringen återgått till det normala efter stormen och beredskapen i stamnätets kontrollrum har nu återställts till normal nivå.

Mer information:
chef Arto Pahkin tel. 030 395 4315