;
25.3.2013 15:00
Pressmeddelanden

Fingrids nya reservkraftverk invigdes och togs i drift i Forssa

Den finländska stamnätsbolaget Fingrids nya reservkraftverk i Forssa invigdes i dag under en högtidlig ceremoni och togs i drift. Det är Finlands största reservkraftverk som ska trygga tillgängligheten i landets elsystem i störningssituationer. Kraftverket blev färdigt enligt tidtabellen i slutet av år 2012 och Fingrid har nu en snabb störningsreserv på sammanlagt 1300 megawatt.
Fingrids nya reservkraftverk har en effekt på 318 megawatt. Kraftverket används inte i kommersiell elproduktion utan endast vid störningar i elsystemet. Kraftverket kan startas inom 15 minuter genom fjärrstyrning från Fingrids stamnätscentral i Helsingfors. Som bränsle används lätt brännolja.
 
Fingrid byggde reservkraftverket i Forssa, som är en central knutpunkt i stamnätet. Kraftverket kommer att vara i drift ungefär en gång i månaden, då provdrift sker i båda enheterna, samt eventuell drift vid verkligt behov i händelse av störningar i elsystemet. I praktiken har Fingrids reservkraftverk varit i drift cirka 10 timmar om året.
 
Ett treårigt projekt
 
Det tog ungefär tre år att bygga reservkraftverket i Forssa. Avtalet om de viktigaste maskinerna undertecknades i mars 2010, och byggarbetena på området startade hösten 2010. Kraftverkets drifttagningstester gjordes under år 2012 och sedan november 2012 har kraftverket i praktiken varit klart att användas som snabb störningsreserv.
 
Projektet har varit ett av de största i Fingrids historia. Kraftverkets byggkostnader hölls inom budgeten och uppgick till sammanlagt 111 miljoner euro. Byggplatsen var mycket internationell med arbetare av 20 olika nationaliteter. Finländarnas andel av arbetet utgjorde ungefär hälften av drygt 350 000 arbetstimmar.
 
Fingrids uppgift är att svara för driftsäkerheten i landets elsystem. För detta ändamål upprätthålls snabba störningsreserver som kraftverket i Forssa. Bolaget har nu 21 reservkraftverksenheter på olika orter för att säkra elsystemet. Kraftverket som nu står klart i Forssa är dock det överlägset största av dessa. I fortsättningen utgör störningsreserven totalt 1300 megawatt.
 
Högtidlig invigningsceremoni
 
Vid invigningen av reservkraftverket talade Fingrids verkställande direktör Jukka Ruusunen och näringsminister Jan Vapaavuori, som också officiellt invigde kraftverket att tas i drift.
Minister Jan Vapaavuori betonade i sitt tal betydelsen av elektricitetens leveranssäkerhet för samhället och den vanliga konsumenten. Han konstaterade också att regeringen förbättrar distributionsnätsinnehavarnas leveranssäkerhet genom ett förslag till elmarknadslag som nyligen har getts till riksdagen.
 
- Ökningen av andelen förnybar energi medför större utmaningar för elsystemet. Snabbt varierande elproduktion samt nya stora kraftverk ökar behovet av snabbt reglerbar produktionskapacitet. Utan reglerbar kapacitet kan lokala störningssituationer leda till stora störningar eller i värsta fall att hela elsystemet kollapsar. Därför är det nya kraftverket i Forssa mycket viktigt på riksnivå, betonade Vapaavuori. 
 
Fingrids vd Jukka Ruusunen framhöll också vikten av ett driftsäkert elnät.
 
- Forssa reservkraftverk är en viktig resurs som ska trygga konsumenternas eltillgång och säkra elnätets funktion. Projektet är också en del av vårt investeringsprogram på 1,7 miljarder. Genom det utvecklar vi och gör genomgripande förbättringar av landets elnät. Investeringar i stamnätet möjliggör dessutom en övergång till ett mera kolneutralt Finland med större självförsörjning, där en betydande del av elproduktionen sker med förnybar energi, berättade vd Jukka Ruusunen.
 
Fingrids reservkraftverk i Forssa i korthet
  • kraftverket behövs i situationer då elproduktionen plötsligt minskar till exempel på grund av störningar i elproduktionsanläggningar
  • effekt 2 x 159 megawatt
  • kraftverket har två gasturbiner samt till dem anslutna generatorer och transformatorer
  • hjälpsystemens kritiska komponenter är dubblerade för att maximera driftsäkerheten
  • start sker vid behov inom mindre än 15 minuter
 
Mer information
vd Jukka Ruusunen, tel. 040 593 8428
projektchef Juha Pikkupeura, tel. 030 395 4169.

Foton för redaktionell användning finns på Fingrids webbtjänst  www.fingrid.fi