;
26.6.2013 13:30
Aktuellt

Fingrids egendomsförvaltning fick erkännande

Fingrids egendomsförvaltning har redan för andra gången beviljats det beryktade behörighetsintyget, det så kallade PAS 55-certifikatet. Bolaget har första gången beviljats ett betydande erkännande av Lloyd's Register år 2010. Lloyd's Register har utvärderat bolagets verksamhet i tre år under flera uppföljningsbesök.

​Certifieringen genomfördes även denna gång av Lloyd's Register, som är en internationell organisation specialiserad på företagssäkerhet och riskhantering. Den egentliga omcertifieringsprocessen varade två veckor och omfattade alla delområden inom Fingrids egendomsförvaltning.

Kvalitetsrevideringar gjordes både på Fingrids kontor och på fältet. Enligt slutrapporten motsvarar Fingrids processer och arbetssätt i huvudsak kraven i PAS 55 och därför beviljades Fingrid ett nytt behörighetsintyg för egendomsförvaltningen. Intyget är ett erkännande för att man i stamnätsbolaget satsar på en driftssäker och trygg verksamhet samt på bra underhåll av både elstationerna och kraftledningarna.

Det finns också funktioner som kräver utveckling.  I detta syfte utarbetade Fingrid ett klart åtgärdsprogram, där man speciellt granskar entreprenörernas behörighet och övervakning. Bolaget söker också aktivt nya metoder för att utveckla sin verksamhet. Under omcertifieringen visade Fingrid prov på kontinuerlig utveckling inom bland annat följande delområden inom egendomsförvaltningen:

• online-system för övervakning av egendomens skick
• utveckling av IT-systemet ELVIS
• konditionsindex för transformatorer och ställverk

Närmare information ger vice verkställande direktör Kari Kuusela, tfn 040 502 7333