;
28.10.2013 09:00
Aktuellt, Elmarknaden

ENTSO-E publicerar en egen webbplats för nätverkskoder

ENTSO-E har den 24 oktober 2013 publicerat en särskild webbplats för nätverkskoder. Målet är att erbjuda intressegrupperna aktuell information såväl om den nionde nätverkskoden som är under beredning som om beredningen av kommande nätverkskoder.
På webbplatsen för nätverkskoder finns förutom allmän information om den europeiska elbranschen även uppgifter om enskilda nätverkskoder, om varför nätverkskoder behövs och om deras roll i utvecklingen av den gemensamma elmarknaden i Europa.

Besök webbplatsen:
http://networkcodes.entsoe.eu