;
12.12.2012 11:00
Pressmeddelanden, Projekt

Elnätet i Österbotten förstärks

Det finländska stamnätsbolaget Fingrid förstärker elnätet i Österbotten genom att övergå till 400 kilovolts spänning vid västkusten. Utvecklingen av nätet i Österbotten består av flera olika kraftlednings- och elstationsprojekt. Genom att förstärka nätet skapar man flexibla möjligheter att ansluta bland annat vindkraft till stamnätet.
Fingrid har ett omfattande investeringsprogram enligt Finlands klimat- och energistrategi för att vindkraft och kärnkraft ska kunna anslutas till nätet. Utvecklingen av elnätet i Österbotten är en del av detta tioåriga investeringsprogram. Områdets nät är gammalt och har otillräcklig överföringskapacitet och ska därför ersättas med ett nytt nät. Överföringsförbindelsen förbättrar dessutom elöverföringskapaciteten mellan nord och syd i Finland.
 
Stamnätet i Österbotten består nu av 220 kilovolts ledningar och transformatorstationer som byggdes främst på 1970-talet. Elnätets överföringskapacitet i området håller nu på att bli otillräcklig och ledningarnas ålder innebär att det nu krävs åtgärder. Stationernas utrustning har också nått slutet av sin livstid.
 
- Byggarbetena kräver noggrann avbrottsplanering under åren 2013–2016. Nätets förmåga att tolerera fel försämras under den här tiden, men Fingrid planerar byggandet omsorgsfullt och samarbetet med elbolagen intensifieras, kommenterar Fingrids vice vd Kari Kuusela byggsituationen.
 
Fram till år 2017 kommer ett 400 kilovolts ringnät i Österbotten att stå färdigt från Björneborg till Uleåborg, fyra nya elstationer och 350 kilometer 400 kilovolts kraftledningar.
Det senaste investeringsbeslutet i anslutning till projekthelheten fattades nyligen och gäller avsnittet Hirvisuo-Pyhäselkä. Den investeringen går på 110 miljoner. Projekthelheten omfattar bland annat en 210 kilometer lång 400 kV kraftledning Hirvisuo–Pyhäselkä från Karleby till Uleåborgstrakten, en transformator- och seriekondensatorstation i Hirvisuo, ett 400 kV ställverk i Toby samt en utbyggnad av ställverket i Pyhänselkä. Dessutom görs många ändringar på olika elstationer och kraftledningar, då de gamla 220 kilovolts ledningarna ändras för 110 kilovolts spänning. Projekthelheten blir färdig år 2016.

Mer information:
vice vd Kari Kuusela, tel. 040 502 7333
specialsakkunnig Antero Reilander tel. 040 519 5825