;
2.3.2012 11:30
Pressmeddelanden

ABB tar drifts- och underhållsansvaret för reservkraftverket i Forssa

Finlands stamnätsbolag Fingrid Oyj och ABB Oy har ingått avtal om drifts- och underhållstjänsterna vid det nya reservkraftverket som håller på att bli klart i Forssa. Avtalet gäller till och med slutet av 2014 och undertecknades idag i Forssa.
Fingrids uppgift är att ansvara för elsystemets driftsäkerhet inom landet. För att trygga driftsäkerheten upprätthåller Fingrid snabba störningsreserver, och reservkraftverket som byggs i Forssa utgör en betydande del av dessa.
 
Reservkraftverket säkerställer effektbalansen i elsystemet om det uppstår störningar i produktionsanläggningarna eller i överföringsnätet. När kraftverket i Forssa är klart stiger Fingrids egen reservkraftskapacitet från 615 till 915 MW. Kraftverket blir det största reservkraftverket i Finland.
 
- Inför det nya kraftverket i Forssa har Fingrid förnyat servicekonceptet för reservkraftverken. I stället för att köpa separata drifts- och servicetjänster har vi nu ingått avtal med ABB om ett övergripande ansvar för den dagliga verksamheten. Avtalet är ett resultat av en anbudstävling enligt strikt offentlig upphandling, berättade Jukka Ruusunen när avtalet undertecknades.
 
Reservkraftverket i Forssa har flera system som levererats av ABB, bland annat automationssystemet Symphony som ABB har utvecklat särskilt för kraftverksprocesser och som ingår i leveransen av huvudgeneratorer, och system i anknytning till elkraftssystemet.
 
- För ABB är avtalet ett bevis på förtroende. Kraven på underhållet av kraftverket är höga och vi har samlat ett starkt expertteam som ska säkerställa att anläggningen är enkel att starta och säker i drift, berättar Tauno Heinola, vd på ABB.
 
Avtalet mellan Fingrid och ABB omfattar dagliga drift- och underhållsåtgärder, rapportering, förebyggande service, reparation av fel, distansövervakning, kontroller, regionvisa servicearbeten samt ansvaret för arbetssäkerheten på den gemensamma arbetsplatsen.
 
Reservkraftverket färdigställs i höst
 
Reservkraftverket i Forssa blir klart under den tidiga hösten 2012. Det kan startas vid behov via Fingrids kraftsystemcentral i Helsingfors. Anläggningen kommer att startas om det uppstår faktiska störningar i elsystemet och därtill cirka en gång i månaden när de båda aggregaten ska testköras. I praktiken har Fingrids reservkraftverk varit i drift cirka 10 timmar per år.
 
Ytterligare information:
Fingrid/verkställande direktör Jukka Ruusunen, tfn 040 593 8428
ABB/verkställande direktör Tauno Heinola, tfn 050 332 7889