;
6.5.2011 12:00
Pressmeddelanden, Projekt

Fingrid anskaffar nya huvudtransformatorer från Siemens

Fingrid har undertecknat ett avtal värt cirka 10 miljoner euro med Siemens Osakeyhtiö för leverans av tre nya huvudtransformatorer. De nya transformatorerna förbättrar stamnätets driftsäkerhet och energieffektivitet.
Transformatorerna (400 MVA 400 kV) tas i bruk 2013‒2014 på elstationerna i Hikiä, Hausjärvi, i Andersböle, Borgå och i Yllikkälä, Villmanstrand. I Yllikkälä ersätter den nya transformatorn den nuvarande som det utförs service på och flyttas till Kristinestad. Det undertecknade avtalet med Siemens innefattar dessutom en option för Fingrid att köpa ytterligare två transformatorer.
 
En viktig uppgift för stamnätsbolaget Fingrid är att ansvara för elsystemets driftsäkerhet inom landet. Det främsta syftet med de nya transformatorerna är att i fortsättningen garantera nätets höga driftsäkerhet. Anskaffandet av transformatorerna är en del av Fingrids bredare strategiska nätutvecklingsprogram där man förbereder sig på en ökning i elförbrukningen och -överföringen samt på de ökade kraven på överföringsförbindelserna som detta ställer.
 
Med hjälp av de nya transformatorerna förbättras även stamnätets energieffektivitet genom att överföringsförlusterna i transformatorer och övriga nätet minskar i enlighet med Fingrids mål för energieffektivitet. I och med att nätet förstärks sparar man uppskattningsvis tiotals gigawattimmar elenergi per år. Den exakta siffran beror på utvecklingen i elbelastning och de genomförda nätlösningarna.
 
Ytterligare information:
vice vd Kari Kuusela, tfn 040 50 27 333
äldre sakkunnig Timo Ojanen, tfn 040 50 18 256